Trend is your friend

Forex, w związku ze swym globalnym charakterem i dużą płynnością charakteryzuje się silnymi trendami. Trend to utrzymująca się przez pewien czas tendencja kursu do zmian w określonym kierunku. Możemy wyróżnić trzy rodzaje trendów:

Rodzaje trendów

wzrostowy: lokalne minima kursu plasują się coraz wyżej, zmiana kursu zmienia się z tendencją wzrostu

spadkowy: lokalne maksima znajdują się coraz niżej, cena spada

boczny, horyzontalny (zwany również konsolidacją) : kurs waha się w stałym zakresie, bez tendencji zwyżkowej,
ani zniżkowej

konsolidacja

Skąd biorą się trendy?

Zasadniczy wpływ na zachowanie ceny mają inni uczestnicy rynku. Jeżeli na rynku panuje trend wzrostowy, oznacza to, iż duża ilość jego uczestników kupuje daną parę walutową. Gdy mamy do czynienia z trendem spadkowym sytuacja jest odwrotna, duża liczba rynkowych graczy sprzedaje określoną parę walut.

Jeżeli liczba kupujących i sprzedających jest mniej więcej taka sama, to mamy do czynienia z trendem bocznym. Oznacza to, że rynek pozostaje w stanie konsolidacji. Trend boczny pojawia się najczęściej po załamaniu się trendu wzrostowego lub spadkowego. Kończy się natomiast,jak pewnie łatwo się domyślić, wybiciem kursu. Przy trendzie bocznym warto być ostrożnym i uważnym. Nie należy wtedy raczej otwierać pozycji długoterminowych, w takim momencie rynek jest bardzo mało przewidywalny.

I pamiętaj jeszcze: Nigdy nie otwieraj pozycji przeciwnie do trendu (to skuteczna recepta na utratę kapitału). Mocno uogólniając, najprostsza strategia inwestycyjna rysuje się tak: Trend rośnie zajmujemy pozycję długą , spada zajmujemy pozycję krótką, jest konsolidacja czekamy. Trend is your friend.

podążanie za trendem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

16 − dziesięć =

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterCheck Our Feed