Średnie kroczące – wprowadzenie

Średnie kroczące należą do grupy podstawowych wskaźników analizy technicznej. Stosuje się je przede wszystkim do identyfikacji i analizy trendów oraz rozpoznawania sygnałów kupna lub sprzedaży. Przybierają formę linii nałożonej na wykres, a są to po prostu średnie wartości wcześniejszych cen wyznaczane dla danego przedziału czasu. Najczęściej używane przez traderów interwały średnich kroczących to 21, 55, 100 i 200 jednostek notowań.

Typy średnich

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje średnich kroczących:

  • Prosta średnia krocząca (ang. simple moving average, SMA) to średnia, w której każde kolejne wartości cenowe mają taką samą wagę
  • Wykładnicza średnia krocząca (ang. expotential moving average, EMA), alternatywa dla prostej średniej kroczącej, przykłada większą wagę do bardziej aktualnych danych cenowych. Dzięki temu wykres wykładniczej średniej kroczącej jest bardziej czuły na zmiany ceny i reaguje szybciej, niż wykres średniej prostej.

Do identyfikowania i weryfikacji trendu uznaje się następującą regułę. Gdy wartości cenowe znajdują się powyżej linii średniej kroczącej to doświadczmy trendu wzrostowego. Kiedy umiejscowione są poniżej mamy do czynienia z trendem spadkowym. Średnie kroczące raczej potwierdzają zmianę trendu niż prognozują jego zmianę (nie są wskaźnikami wyprzedającymi). Praktycznym sposobem wykorzystania średnich kroczących jest połączenie dwóch lub większej liczby średnich i znalezienie przecięć linii średnich kroczących, uznawanych za sygnały-w zależności od ich kierunku- kupna lub sprzedaży.

srednie kroczace

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

12 − 5 =

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterCheck Our Feed