Rodzaje wykresów, parametry ogólne

Wykres cenowy jest podstawowym narzędziem analizy stosowanym przez inwestorów rynku forex i nie tylko. Jest graficznym przedstawieniem ruchu cen danej inwestycji w określonym przedziale czasowym. Może służyć do przewidywania przyszłego ruchu cen walut –  podpowiedzieć jaki będzie przyszły trend. Najprościej rzecz  ujmując wykres cenowy jest to sekwencja wartości cenowych danego instrumentu finansowego nałożonych na oś czasu. Oś rzędnych (pionowa) przedstawia poziom ceny, zaś oś odciętych (pozioma) horyzont czasowy.

Trzy najpopularniejsze typy wykresów to:
– wykresy liniowe
– słupkowe
– świecowe

Parametry wykresu cenowego

Do głównych parametrów wykresu cenowego należą:

Time – interwał czasowy, jaki ma wyświetlać nasz wykres. Może to być tydzień, godzina, 5 minut itp. – zależnie od wyboru
Open (otwarcie) – wartość ceny określonej pary walutowej na początku przedziału czasowego
High  – najwyższa wartość ceny osiągnięta przez parę walutową dla danego przedziału czasowego
Low – najniższa wartość ceny osiągnięta przez parę walutową dla danego przedziału czasowego
Close (zamknięcie) – wartość ceny określonej pary walutowej na końcu przedziału czasowego
Volume – określa płynność rynku, jeżeli jest duża to zmiany w cenach walut są bardzie dynamiczne
Change – wartość określająca różnicę poziomu otwarcia i zamknięcia

Po najechaniu myszką na wykres ukazują się powyższe parametry. Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę typów wykresów.

Wykres liniowy

Jest to podstawowy typ wykresu, który oferuje nam poglądowe informacje na temat sytuacji na rynku – daje nam wgląd w ogólny trend. Poziomy cen w równych interwałach czasowych połączone są linią ciągłą. Wykresy liniowe sporządza się na ogół w oparciu o ceny zamknięcia. Taki wykres ma ograniczenia, ponieważ dostarcza tylko wybiórcze informacje, nie daje pełnego obrazu tego, co działo się w ciągu całego dnia sesji. Pozwala natomiast dokonać szybkiej i łatwej oceny stanu rynku.

Wykres liniowy na platformie Sirix Webtrader od Markets.com

Wykres słupkowy

Zawiera wszystkie niezbędne informacje na temat zmian cen danego instrumentu finansowego, gdyż do skonstruowania takiego wykresu potrzebne są oprócz danych o cenach zamknięcia także minimum i maksimum dla pojedynczego okresu. Wykresy te mogą również wyświetlać informacje o cenach otwarcia. Więcej szczegółów o konstrukcji i właściwościach w poście poświęconym temu typowi wykresu.

Wykres słupkowy- platforma MetaTrader4

Wykres świecowy

Jest coraz bardziej popularny, powstał podobno 300 lat temu, zawiera o wiele więcej informacji niż standardowe wykresy liniowe. Złożony jest z wielu cienkich pionowych linii, z których każda pokazuje dane o handlu w danym przedziale czasowym. Zawiera wszystkie najważniejsze informacje dotyczące otwarcia, ceny minimalnej i maksymalnej oraz zamknięcia, jest bardziej czytelny od wykresu słupkowego. Metody budowy poszczególnych świec oraz detale i informacje dotyczące konstrukcji wykresu przedstawimy w osobnym poście.

Wykres świecowy – platforma eToro WebTrader

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

jeden × 5 =

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterCheck Our Feed