Przykładowy interfejs platformy transakcyjnej forex – eToro WebTrader

Głównymi zaletami platformy eToro WebTrader są prostota, przejrzystość i elastyczność. Interfejs jest bardzo przyjazny- intuicyjny. Platforma wyposażona jest we wszystkie niezbędne do inwestowania narzędzia również w funkcje „handlu społecznego”- „social trading”, skorelowana jest z aplikacją OpenBook. Interfejs platformy prezentujemy na zdjęciu poniżej.

Okno główne (Main window)

Analizy, ustawienia

1. Przyciski Kup/Sprzedaj (Buy / Sell Buttons) – Te przyciski definiują kupno lub sprzedaż wybranych przez Ciebie instrumentów finansowych. Kliknij kup lub sprzedaj, aby otworzyć okienko ustawień transakcji. Tu również można zobaczyć kursy na żywo dla walut, towarów oraz indeksów.
2. Przycisk alarmu (Alarm Button)– Poprzez kliknięcie ikony dzwonka po lewej stronie każdej pary walutowej, możesz ustawić kurs kupna i alarm kursu sprzedaży. Zostaniesz powiadomiony kiedy para osiągnie określoną przez Ciebie cenę
3. Przycisk wykresu (Chart Button)-Kliknij na przycisk  i otwórz nowe okienko z wykresem. Interaktywny diagram przedstawia zmiany wybranej przez Ciebie waluty. Umieszczenie kursora na dowolnym punkcie wykresu otworzy małe okienko uszczegółowiając kurs o datę i godzinę.Wykresy są bardzo użyteczną funkcją pozwalającą na analizowanie trendów Twoich par walutowych. Nad wykresem znajdują się narzędzia do rysowania – wyznaczania linii i kanałów trendowych. Transakcje handlowe będą mogły być prowadzone zgodnie z Twoją strategią w oparciu o trendy wzrostowe lub spadkowe.
4. Wykres przebiegu w czasie (Spark chart)– Podręczne okienko przedstawia wykres notowań wybranego instrumentu finansowego w interwale czasowym ustawionym w pkt. 8.
5. Zmiana (Change)– Ta funkcja pokazuje procentową zmianę bieżącego instrumentu dla interwału czasowego ustawionego w pkt. 8.
6. Współczynnik „wyczucia”( Sentiment)– Pokazuje ilu inwestorów otwiera lub zamyka pozycje, kupuje lub sprzedaje instrumenty.
7. Filtr– Po kliknięciu przycisku otwiera się okienko z funkcją , która umożliwia dokonanie wyboru oglądanego instrumentu finansowego. Na liście pojawią się tylko wybrane (zaznaczone “ptaszkiem”) przez Ciebie instrumenty.
8. Wybór interwału czasowego (Time frame picker)– Możesz wybrać pomiędzy dziennym, tygodniowym lub miesięcznym przedziałem czasowym. Twój wybór będzie miał wpływ na wykres w punkcie 4 i jego wskaźniki.
9. Przełącznik podglądu  kursu – wybór między podglądem klasycznym a szybkim
10. Przełącznik między trybem demo (nauki) a trybem realnego inwestowania.
11. Rozwiń / zwiń (Expand/Collapse) – Kliknij i przeciągnij zgodnie z własnymi preferencjami
12. Inwestowanie za jednym kliknięciem (One Click Trading) – Ten tryb przeznaczony jest dla zaawansowanych traderów, którzy inwestują w pewien „określony” sposób – nie grają wciąż tych samych ustawieniach parametrów transakcji. Tryb nie wymaga potwierdzania transakcji. Możesz dosłownie rozpocząć inwestowanie za jednym kliknięciem myszki. Aby dowiedzieć się więcej odwiedź zakładkę “One Click Trading” na stronie Etoro. (Start trading -> support ->Webtrader Guide-> One Click Trading)

Kontrola i zarządzanie

13. Otwarte transakcje (Open Trades)– Tutaj monitorujesz wszystkie swoje bieżące transakcje. Zlecenia „stop loss” oraz „take profit” są edytowalne. Możesz zmieniać ustawienia swoich zleceń za pomocą strzałek lub edytować je „manualnie” pod pozycjami stop loss” i „take profit”. Poprzez kliknięcie przycisku ‘x” – „zamknij” zamykasz transakcję. Możesz otworzyć jednocześnie 100 równoległych transakcji w tym panelu.
14. Zlecenia (Orders) – w tej zakładce wyświetlasz i zarządzasz wszystkimi ustawionymi przez Ciebie zleceniami
15. Historia (History)  – W tej zakładce znajdziesz „historię” swoich transakcji, czyli wszystkie przeprowadzone przez Ciebie w przeszłości transakcje kupna lub sprzedaży.
16. Wiadomości (News) – W tej zakładce masz dostęp do wiadomości z rynków finansowych.
17.Stan rachunku   (Account Balance ) – Tutaj masz wgląd w stan swojego rachunku: zainwestowane środki, zysk i stratę netto. Kliknięcie w sumę w pozycji „stan rachunku” (account balance) przeniesie Cię do kasy.

Okno transakcji (Open trade)

1. Pozycja i instrument (Position and instrument)  – wskazuje czy kupujesz czy sprzedajesz, jakim instrumentem finansowym handlujesz
2. Okienko zamykające (Close window) – Klikając zamykasz okienko i kasujesz transakcję
3. Bieżący kurs (Current rate) –Będzie się zmieniał w zależności od sytuacji na rynku
4. Zlecenie (Order) – Przełącznik do zakładki “Zlecenie”
5. Poziom ryzyka  (Risk Level) – Ustawienie poziomu lewarowania
6. Wskaźnik poziomu ryzyka (Risk Level Indicator) – Wskazuje poziom ryzyka Twojej transakcji: niski, średni, wysoki
7. Kwota (Amount) – Ustawienie kwoty inwestycji
8. Jednostki (Units) – wskazuje ilość jednostek Twojej transakcji, równej iloczynowi dźwigni i zainwestowanej kwoty
9. Zlecenie Stop Loss – określa maksymalny poziom straty na danej transakcji. Instrumenty są sprzedawane po osiągnięciu przez kurs poziomu określonego w limicie aktywacji. Wartość zlecenia Stop Loss można wpisać ręcznie lub używając przycisków “+” “-“. Pamiętaj: Stop Loss jest automatycznie ustawiany na minus 100% wartości transakcji.
10. Wskaźnik kwoty zlecenia Stop Loss (Stop Loss Amount Indicator) – określa wartość  straty po wykonaniu zlecenia “Stop Loss”.
11. Przełącznik (Toggle Button) – Klikając na przycisk przełączasz z wartości wyrażonej w dolarach na wartość kursu. Możesz korzystać z tych dwóch opcji ustawiając zlecenie StopLoss
12. Zlecenie Take Profit– określa poziom, przy którym chcesz zrealizować zysk. Ustaw wartość tego poziomu. Po kliknięciu wartości można ją edytować manualnie.
13. Wskaźnik kwoty zlecenia Take Profit (Take Profit Amount Indicator) –określa kwotę zrealizowanego zysku zlecenia „Take Profit”
14. Pozostawienie transakcji przez weekend (Carry Trade Over Weekend) – odznaczając to okienko pozostawiasz otwarte transakcje przez weekend, kiedy to rynki nie działają. Transakcje są wznawiane po otwarciu rynków. Ta funkcja ma pewne ograniczenia, dlatego polecamy poczytać więcej o pozostawieniu transakcji przez weekend na stronie eToro.
15.Przycisk otwierania transakcji (Open Trade Button) – Kliknięcie tego przycisku bezzwłocznie wykonuje Twoją transakcję. Nie jest wymagane żadne inne potwierdzenie.
16. (Wyciąg) Summary– Podsumowanie transakcji, możesz sprawdzić całkowitą ilość jednostek transakcyjnych, używane instrumenty finansowe oraz koszty spreadu i wartość pipsa dla transakcji wyrażoną w dolarach .

One thought on “Przykładowy interfejs platformy transakcyjnej forex – eToro WebTrader

  • Jacob Nasz

    Przyzwyczaiłem się do platformy MT4. Pewnie musiałbym troszkę potestować tylko po to, żeby się do tego systemu transakcyjnego przyzwyczaić.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

5 × pięć =

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterCheck Our Feed