Linie trendu

Linie trendu wyznaczają kierunek bieżącej tendencji kursu i są bardzo przydatnym narzędziem do analizy rynku.
Wyróżniamy (jak łatwo się domyślić) ich trzy rodzaje:

– Linie trendu wzrostowego
– Linie trendu spadkowego
– Linię trendu horyzontalnego

Konstruuje się je na podstawie lokalnych minimów i maksimów, czyli kolejnych punktów zwrotnych kierunku kształtowania się ruchu cen. Kierunek jaki przyjmują dołki i szczyty stanowi o trendzie.

– Linię trendu wzrostowego rysujemy po coraz wyższych dnach, czyli wykorzystujemy dolne punkty zwrotne, wyznaczamy linię trendu po dołkach

– Linię trendu spadkowego rysujemy po coraz niższych szczytach, czyli wykorzystujemy górne punkty zwrotne, wyznaczamy linię trendu po szczytach.

linie trendu

Łącząc wierzchołki z wierzchołkami, lub dołki z dołkami, po kierunku poruszania się ceny, wyznaczamy linię trendu
( upraszczamy). Ruch cen nigdy nie porusza się po linii prostej, jest to raczej „seria zygzaków”. Linie trendu jako narzędzia próbują nam te ruchy rynku jak najbardziej uporządkować i wyjaśnić. Im więcej punktów da się połączyć linią, tym prawdopodobnie trend jest silniejszy, a linia trendu prawidłowo wykreślona. Narzędzia te mają wiele praktycznych zastosowań, można korzystać z nich w grze na odbicia i przełamania wszystko jak zwykle zależy od strategii.

Należy jednak pamiętać, iż są tylko narzędziami pomocniczymi, punktem wyjścia do analizy rynku, której dokonujemy my w oparciu o nasze doświadczenie i intuicję. Linia trendu jest tylko linią, a układom szczytów i dołków daleko do „czystych” książkowych schematów. To my interpretujemy, podejmujemy decyzje i działamy.

linia trendu spadkowego

Linie wsparcia i oporu

Linia wsparcia (support line), to najprościej rzecz ujmując linia trendu kreślona “po dnach”. Jest to linia poniżej której
w danym czasie kurs nie spadał znacząco, chociaż dobijał do jej poziomu. Mówiąc potocznie na niej się “wspierał”, by następnie wybić się w górę. Linię oporu (resistance line) stanowi linia trendu prowadzona po “wierzchołkach”, do której kurs rósł lub dochodził, ale nie nastąpiło istotne przebicie powyżej niej.

Linia wsparcia i oporu

Kanały trendowe

Jeżeli uda nam się wyznaczyć zarówno linię wsparcia o i linię oporu i biegną one przy tym mniej więcej równoległe, mamy wtedy do czynienia z kanałem trendowym i poruszającej się w nim krzywej kursu. Analogicznie w zależności od linii trendu wyróżniamy: kanał zwyżkujący, kanał spadkowy oraz kanał horyzontalny.

Kanały trendu i linie trendu można wykorzystywać do budowania prostych strategii gry.
Jeżeli na przykład masz do czynienia z trendem wzrostowym, każde odbicie od linii trendu, to dobre miejsce na zajęcie pozycji zgodnie z kierunkiem trendu.
Każde przebicie linii trendu to natomiast sygnał potencjalnej jego zmiany. W tym miejscu może nastąpić zakończenie trendu, więc wszystkie otwarte zgodnie z nim pozycje, powinny być w tym miejscu zamykane.

kanał trendowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

trzynaście − osiem =

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterCheck Our Feed