Główne pary walutowe USD/JPY część 2

Jen a polityka

To co wyróżnia Jena spośród innych najważniejszych  walut świata to jego podatność na wpływy związane z wydarzeniami politycznymi. Aby zrozumieć specyfikę tego pieniądza należy przyjrzeć się w szerszym kontekście Japonii i jej gospodarce. Główna aktywność ekonomiczna Japonii związana jest z eksportem, kurs waluty odgrywa tutaj bardzo istotną rolę. Im słabsza waluta, tym wytwarzane na eksport towary są tańsze, a przez to pożądane przez importerów z zagranicy. Oznacza to, iż kurs jena jest bardzo ważnym instrumentem stymulującym rozwój i wzrost gospodarki
oraz, że w interesie Japonii jest niedopuszczenie do umocnienia się jena. Japończycy nie mają więc większych oporów przed ingerencją w poziom kursu. Na porządku dziennym są więc oficjalne medialne komentarze ministerstwa finansów które mają odpowiednio wpływać na kurs oraz ingerencje „półoficjalne” które są czynione za pośrednictwem niemałych zleceń japońskiego funduszu emerytalnego.

Kluczowe raporty z Japonii

  • Decyzje Banku Japonii w obszarze polityki monetarnej, komentarze członków rady polityki pieniężnej, comiesięczne oceny gospodarcze
  • „Tankan” report (raport kwartalny zawierający wyniki badań nastrojów w japońskich firmach- również prognozy wydatków i inwestycji)
  • Wskaźnik aktywności przemysłowej i wskaźnik aktywności sektora usług
  • Krajowy indeks cen obrotu dobrami w sektorze przedsiębiorstw CGPI
  • Krajowy wskaźnik cen towarów i usług (CPI)
  • Dane dotyczące produkcji przemysłowej
  • Dane dotyczące handlu detalicznego
  • Bilans handlowy lub bilans rachunku obrotów bieżących
  • Kredyty handlowe

Zachowanie i właściwości pary

W części pierwszej artykułu pisaliśmy, iż para USD/JPY znana jest z pewnego rodzaju dynamiki zachowań- od nagłej nadaktywności do pasywności. Odpowiedzialnością za taki stan rzeczy można obarczyć japońskie instytucje finansowe, które mają tendencje do działań w grupie, wspólnie zarządzając transakcjami, oddziałując na rynek i wreszcie wpływając na kurs pary USD/JPY. Konsekwencją takiego działania jest dająca się zauważyć tendencja do pojawiania się krótkotrwałych trendów trwających od kilku godzin do kilku dni po których następuje konsolidacja. Jeżeli chodzi o zagadnienie długoterminowej wartości jena czynnikiem kształtującym są z pewnością wyjątkowo niskie wartości stóp procentowych. Japońskie instytucje finansowe działając kolektywnie, bardzo często posługują się analizą techniczną, na podstawie której realizowana jest duża ilość zleceń. Nie istnieje chyba żadna inna para walutowa która w tak dużym stopniu zależna jest od poziomów wsparcia i oporu.

Zachęcamy do korzystania z dobrodziejstw analizy technicznej konstruując taktykę handlu tą parą. Para USD/JPY oprócz podatności na wydarzenia polityczne wrażliwa jest również na zmiany kursów krzyżowych, a więc monitorowanie kursów crossów z jenem może okazać się bardzo przydatne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

cztery × 5 =

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterCheck Our Feed