Trochę o historii

Handel pieniędzmi czyli historia forex

Historia forexu jest tak stara jak historia pieniądza. Handel pieniędzmi miał swoje początki już w średniowieczu, natomiast współczesny rynek uformował się dopiero w XX wieku i wciąż dynamicznie rozwija się i ewoluuje.

II wojna światowa

Do czasów II wojny światowej, w światowej ekonomii panował tzw. system waluty złotej. Oznaczało to, iż całkowita ilość waluty danego kraju, ma gwarantowane przez rząd pokrycie w złocie. Oznaczało dużą stabilność waluty, ale z drugiej strony ograniczało gospodarkę, ilość gotówki w obiegu i podaż pieniądza musiały mieć dokładne odzwierciedlenie w fizycznej reprezentacji złota w rezerwach kraju. Jak widać światowa ekonomia pomimo pewnej sztywności miała solidne fundamenty i pomimo powtarzających się boomów i recesji, coś takiego jak sztuczne dodrukowywanie pieniądza lub ciągle powiększający się dług publiczny w ogóle nie wchodziło w grę.

Druga wojna światowa zrujnowała gospodarki wielu krajów Europy w tym bardzo silną gospodarkę Wielkiej Brytanii. Dominujący do tej pory funt brytyjski stracił na wartości względem innych walut, a jego rolę przejął dolar amerykański i na długo uzyskał silną pozycję na rynku walutowym. Na konferencji w Bretton Woods w 1944 w wyniku porozumienia między poszczególnymi krajami, nastąpiło usankcjonowanie pozycji dolara w stosunku do pozostałych światowych walut. Wszystkie waluty zostały związane z dolarem, a tylko dolar ze złotem na poziomie 35 dolarów za uncję kruszca. Celem konferencji było między innymi rozwiązanie problemów monetarnych i stabilizacja wiodących walut światowych. Wynikiem tego spotkania było zapoczątkowanie nowego systemu finansowego i monetarnego, którego podstawą był stały kurs walut.

Świat po wojnie

Czterdzieści cztery państwa zgodziły się utrzymywać wartość swoich walut w niewielkiej różnicy wobec dolara i w razie potrzeby wobec zlota. W Bretton Woods powołano również funkcjonujące do dzisiaj  organizacje Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju.

Po konferencji, jak już wspomniano, dolar stał się najważniejszą światową walutą, a USA na długo głównym graczem światowej ekonomii. Kursy wymiany walut z Bretton Woods szybko przestały się sprawdzać, a ostateczne uwolnienie kursów walut od cen złota nastąpiło dopiero w latach 70-tych XX wieku. W 1971 roku prezydent Nixon ostatecznie zdecydował się zawiesić wymienialność dolara na złoto. Od tego momentu, o kursach decydowały siły popytu i podaży. Waluty zaczęły swobodnie przepływać pomiędzy krajami. Tak powstał rynek forex, który przez kolejne lata, był i jest najszybciej rozwijającym się rynkiem finansowym.

Lata 70, 80-te XX wieku

Gdy lata 70-te są czasem ustalania się płynności i cen na rynku walutowym, lata 80-te stanowią znaczący skok rozwojowy. Komputeryzacja i rozwój technologiczny zdecydowanie ułatwiły przepływ walut pomiędzy największymi gospodarkami świata, niezależnie od położenia i stref czasowych.

Forex w Polsce

W Polsce możliwości handlu na forex w obecnym wymiarze otworzyły się zaledwie kilka lat temu. Gdy  komputer i internet stały się standardem, rynek forex stał się dostępny dla zwykłych, “małych” inwestorów. Handel walutami odbywa się obecnie poprzez internetowe platformy brokerskie i nie jest to skomplikowane-sprowadza się do kilku kliknięć myszką. Rozwój forex trwa nieprzerwanie, wielkość obrotu na forex wynosi obecnie- około 4 bilionów dolarów dziennie.

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterCheck Our Feed