Jak grać

Handel walutami na najbardziej płynnym rynku na świecie-rynku forex jest dostępny dla każdego. Jak każda transakcja na rynku finansowym, handel forex obarczony jest ryzykiem straty środków, ale obietnica wysokiego zysku kusi bardzo skutecznie i przyciąga wciąż nowe rzesze inwestorów. Każdy gracz powinien poznać kilka podstawowych zasad i bezwzględnie się do nich stosować, zanim zacznie inwestować swój kapitał.

Pamiętaj: Dobry trader wygrywa więcej niż przegrywa, ale nie wygrywa cały czas.

Zbuduj dobre fundamenty.


Po pierwsze: Poznaj podstawy forex, zasady działania i słownictwo.

Aby móc czerpać satysfakcję z handlu na forex w postaci ogromnych zysków, należy wcześniej nabrać doświadczenia i obycia z parami walutowymi. Na początek załóż darmowe konto demo. Daj sobie czas na naukę. Chociaż środki i dokonywane przez Ciebie operacje są wirtualne, umiejętności i doświadczenie, które zdobywasz są jak najbardziej prawdziwe i bezcenne. Równolegle poszerzaj swoją wiedzę teoretyczną.

Po drugie: Bądź uważny.

Używając konta treningowego staraj się analizować czynniki, które wpływają na kursy walut. Sprawdzaj swoje umiejętności przewidywania. Wyciągaj wnioski na przyszłość.Uważnie obserwuj światowe wydarzenia gospodarcze, analizuj sytuację gospodarczą, polityczną i społeczną na świecie, śledź raporty ekonomiczne publikowane przez instytucje finansowe. Wszystko to wpływa na kursy walut. Jednym ze sposobów na szybki zarobek jest przewidywanie kierunku zmian waluty pod wpływem publikacji i kierunku zmian określonego wskaźnika.

Po trzecie: Wyznacz sobie cele, akceptuj ryzyko i minimalizuj ryzyko.

 Straty, tak jak i zyski są nieodłączną częścią handlu na rynku forex. Naucz się minimalizować straty, ale przede wszystkim naucz się je akceptować. Im szybciej tego dokonasz, tym szybciej masz szansę na handlowanie z zyskiem.Przed przystąpieniem do inwestowania określ sobie swoje cele, sprecyzuj poziomy zysków i strat akceptowalne dla danej pozycji. Racjonalnie zarządzaj pieniędzmi. Dobierz sposób grania do swoich predyspozycji psychicznych. Zapamiętaj- siła psychiki jest równie ważna co umiejętności i doświadczenie. Opanowanie i racjonalne podejście cechy dobrego maklera.

Po czwarte: Dobra strategia.

Strategie powinny być testowane i weryfikowane przez Ciebie przez kilka dobrych miesięcy na koncie demonstracyjnym. Wszelkich eksperymentów inwestycyjnych dokonaj na koncie demo, nie na koncie rzeczywistym. Wzbogacony o wiedzę i doświadczenie dobierz odpowiednią dla siebie strategię gry i konsekwentnie się jej trzymaj. Opanuj stres, nie odstępuj od obranej drogi. Może Cię to drogo kosztować. Im mniej chaotycznych i impulsywnych ruchów tym większa szansa na zysk. A optymalna, rozsądna, starannie zweryfikowana strategia stanowi podstawę gry na forex.

Po piąte: Spiesz się powoli, panuj nad emocjami, nie ulegaj bezkrytycznej fascynacji forex.

Na giełdzie można zarobić i można stracić. Pamiętaj o tym, że im więcej będziesz chciał zarobić, tym większe ryzyko straty ponosisz. Panuj nad emocjami i nie goń za „snem”- określ racjonalne poziomy zysków. Zachowaj dystans i pokorę, nie ulegaj mechanizmowi hazardu. Dobry makler wygrywa więcej niż przegrywa, ale nie wygrywa cały czas.

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterCheck Our Feed