Analizy i strategie

Umiejętność przewidywania przyszłych zachowań kursu i rynku jest kluczowa dla każdego handlującego na rynku forex. Oto kilka podstawowych narzędzi:

Podejście techniczne

Analiza techniczna – jest czysto matematycznym podejściem, opierającym się na interpretacji wykresów cenowych, bazującym na statystycznych modelach i formułach matematycznych. Analizując wykresy w danym przedziale czasowym, szuka się zależności między przeszłym poziomem kursu, podejmuje się próby przewidzenia kursu przyszłego. Stworzone na podstawie specjalnych wskaźników systemy generują sygnały otwarcia i zamknięcia pozycji. Inwestorzy rynku forex korzystają głównie z analizy technicznej, pozwalającej na odczytanie sygnałów kupna i sprzedaży, które są bodźcami do działania.

Podejście fundamentalne

Analiza fundamentalna – jest to analiza opierająca się na sygnałach płynących z szeroko pojętego rynku, bazuje na wiadomościach, wydarzeniach i przesłankach gospodarczych.Jest pomocna przy inwestycjach długookresowych, na forex  stosowana w mniejszym zakresie niż na na giełdzie papierów wartościowych. W analizie tej nie bez znaczenia są doświadczenie i intuicja inwestora. W handlu krótkoterminowym raczej bezużyteczna.

Systemy handlowe

W nieprzebranej ilości systemów handlowych opartych na analizie technicznej możemy wyróżnić poszczególne metody i strategie:

systemy jedno- i wielowskaźnikowe analizy technicznej; Strategie te oparte są na prostych metodach analizy rynku takie jak: linie trendu, formacje, poziomy wsparcia i oporu.
metody oparte na zaawansowanych metodach analizy rynku jak np. teoria chaosu, sieci neuronowe, fraktale. Dosyć popularne są również strategie oparte na teoriach handlowych takich jak: teoria Fal Elliota czy teoria Zniesień Fibonacciego.

Strategie handlu na forex

Dobór odpowiedniej strategii inwestowania powinien uwzględniać różnorodne kryteria. Należą do nich: doświadczenie i wiedza, ilość przeznaczonych środków, skłonność do ryzyka i odporność na stres potencjalnego inwestora. Należy pamiętać, że każde podejście może przynosić zyski, a w praktyce większość inwestorów obierając jakąś strategię korzysta z wielu podejść. Korzystając z wielu aspektów analizy technicznej należy pamiętać o odniesieniu do raportów analizy fundamentalnej. Dobra strategia inwestowania powinna uwzględniać również strategie zarządzania kapitałem i ryzykiem.

Serfując po sieci, nieustannie natykamy się na autorskie systemy handlowe oparte na analizie technicznej. Systemy te obiecują nam niebotyczne zyski, jeśli tylko nabędziemy je za jedyne „x” dolarów. Realną wartość takiego systemu określić bardzo trudno. Koszt abonamentu za ofertę sygnałów kupna i sprzedaży zależy najprościej rzecz ujmując od firmy, która go oferuje. Nigdy nie ma gwarancji sukcesu.

Sukces w handlu na forex?

Umiejętność spojrzenia na swój kapitał jako całość i dobranie takiej strategii zarządzania środkami, żeby nawet dłuższa seria nietrafionych inwestycji, nie doprowadziła do znaczących strat w pierwotnym depozycie, jest tak naprawdę kluczem do sukcesu. Kwestia metody i łączenia strategii stanowi indywidualny wybór każdego inwestora i decyduje o jego sukcesie na rynku forex.

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterCheck Our Feed