Depozyt zabezpieczający – jak rozumieć wymagania z nim związane

Depozyt

Depozyt jest zabezpieczeniem brokera na wypadek poniesienia przez klienta strat. Dlatego w ramach ochrony własnych interesów, brokerzy Internetowi stawiają, użytkownikom dostarczanego przez nich oprogramowania do handlu, warunki dotyczące jego wysokości. Innymi słowy w regulaminie każdego pośrednika można znaleźć zapis dotyczący minimalnej wartości wkładu finansowego zabezpieczającego otwarte pozycje.

Wymagania

Przez cały okres utrzymywania otwartej pozycji na rachunku wymagane jest utrzymywanie depozytu zabezpieczającego na poziomie określonym w specyfikacji. Jeśli wartość środków na koncie spadnie poniżej wymaganego poziomu, Twoja pozycja zostanie zamknięta.

Przykład

Dla rachunku, dla którego minimalny wymagany poziom depozytu wynosi 50%, na rachunku traderskim musi stale znajdować się co najmniej połowa początkowego depozytu.

Dla pozycji 100 000 USD dla pary USD/JPY i dźwigni 100:1, aby utrzymać pozycję musisz mieć na koncie co najmniej 500 USD.

(100 000 USD ÷ 100) × 0,5= 500 USD

Jeśli wartość depozytu zabezpieczającego spadnie poniżej 500 USD choćby na ułamek sekundy, Twoja pozycja zostanie zlikwidowana. Straty zostaną zapisane na koncie, a depozyt ulegnie pomniejszeniu. Nie będzie żadnego wezwania
do uzupełnienia depozytu lub ostrzeżenia, a cała procedura przebiegnie automatycznie.

Istotne dla tradera

Zanim podpiszesz umowę z licencjonowanym brokerem bezwzględnie zapoznaj się z regulaminem dotyczącym świadczonych usług. W szczególności zapoznaj się ze wszystkimi zapisami dotyczącymi wkładu zabezpieczającego
oraz procedurami likwidacji pozycji.

Wymagania dotyczące depozytów różnią się w zależności od firmy brokerskiej oraz typu konta (mini, standard, VIP itp.). Procedury likwidacji pozycji mogą również przebiegać różnie w zależności od brokera. W niektórych przypadkach stosowane jest zamknięcie wszystkich otwartych pozycji. W innych zamykana jest pozycja przynosząca największe straty i następne w kolejności jeżeli poziom depozytu nie jest wystarczający jako zabezpieczenie.

Nigdy nie powinieneś dopuścić do sytuacji, w której ktoś automatycznie likwiduje Twoje pozycje z powodu niewystarczającej rezerwy kapitałowej. W swojej strategii gry powinieneś uwzględnić wysokość minimalnego zabezpieczenia i nigdy nie zbliżać się do dopuszczalnego poziomu.

Pamiętaj! Handel na forex zacznij od nauki na koncie demo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

19 − 9 =

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterCheck Our Feed