Czym jest rolowanie pozycji na forex?

Co to jest rolowanie?

Rolowanie (ang. rollover) jest charakterystycznym pojęciem dla rynku walutowego. Jest to transakcja, podczas której data rozliczenia otwartej pozycji zostaje przesunięta na kolejny dzień roboczy. Forex jest rynkiem spotowym, czyli rynkiem transakcji natychmiastowych. Jednakże to ‘natychmiast” w tym wypadku oznacza: „ w ciągu dwóch dni roboczych”. Jest to czas niezbędny, do tego, aby banki i instytucje finansowe zlokalizowane niejednokrotnie w różnych strefach czasowych dokonały rozliczenia transakcji. Dwa dni po dokonaniu transakcji przypada data waluty.

Wróćmy teraz do rolowania. Handel walutami na forex odbywa się bezgotówkowo, a więc jeżeli utrzymujesz otwartą pozycję przez więcej niż jeden dzień. Wymagane jest codzienne przedłużenie terminu rozliczenia na termin spot. Rolowanie jest procesem, który uwzględnia wpływ stóp procentowych na transakcje na rynkach walutowych.

Jak i kiedy naliczane jest rolowanie?

Forex-owa doba rynkowa rozpoczyna się o 17 ET (czasu wschodnioamerykańskiego) i kończy następnego dnia o tej samej godzinie. Innymi słowy zmiana dnia handlowego następuje o godzinie 17 ET. Jeżeli więc utrzymujesz otwartą pozycję przez noc naliczone zostaną Ci koszty finansowania takiej pozycji tzw. rollovers.

Jeżeli otwierasz pozycję przed godziną 17.00 (ET czasu nowojorskiego), będzie ona przedmiotem rolowania. Traktowana jest ona jako pozycja przechodząca na kolejny dzień. Innymi słowy wszystkie pozycje otwarte do godziny 16.59 ET są rolowane ( ponieważ utrzymywane są overnight ). Natomiast te otwarte po 17.00 nie są rolowane w tym dniu roboczym. Jeśli nigdy nie utrzymujesz otwartej pozycji po godz. 17.00ET rolowanie nie będzie stosowane..

Wróćmy do daty waluty. Założmy że mamy poniedziałek. O godzinie 17.00 ET, następuje umowne przejście do następnego dnia roboczego. Dniem handlowym jest już więc wtorek, a więc rozliczenie nastąpi w czwartek. Jeśli w poniedziałek o 17ET posiadasz otwartą pozycję, zostanie ona zrolowana na datę waluty – ze środy na czwartek. (Mówimy tu o tzw. rolowaniu jednodniowym) Transakcje spot przeprowadzane w środę będą rozliczane więc w piątek. Zapamiętaj jednak, że po godzinie 17.00 w środę data rozliczenia zmieni się na poniedziałek i dojdzie do tzw. rolowania weekendowego.

Jak przeprowadzane jest rolowanie i jak wpływa na inwestycję?

Rolowanie realizowane jest automatycznie poprzez platformę transakcyjną internetowego brokera forex. To dwie dodatkowe operacje finansowe, dotyczące bezpośrednio otwartej pozycji. To tak naprawdę przedaż waluty i jej kupno na nowo na zakończenie dnia. U niektórych brokerów wpływ rolowania uwzględniany jest w średnim kursie otwartej pozycji. Inni korygują od razu wielkość depozytu. Rezultat jest taki sam.

Przyjrzyjmy się przykładowi:

Dysponujemy pozycją długą: 100 000 USD/JPY z kursem 115,25 i datą rozliczenia na 6 kwietnia. O 17.00 ET dochodzi do rolownia i na rachunku przeprowadzane są następujące operacje.

Transakcja sprzedaży:

 O godzinie 17.00 następuje sprzedaż 100 000 USD/JPY z kursem 115,32 (kurs na zamknięciu z tego dnia) z datą rozliczenia na 6 kwietnia (zamknięcie otwartej pozycji dla tego samego dnia rozliczenia).

Transakcja kupna

Jednocześnie, w tym samym czasie odbywa się ponowne kupno  100 000 USD/JPY po kursie 115,305 z datą rozliczenia na 7 kwietnia. (otwarcie tej samej pozycji z następnym dniem rozliczenia)

Różnica kursów to tzw. punkty swapowe ( 115,32 – 115,305 = 0,015 czyli 1,5 punktu)

Jeżeli zysk (strata) z rolowania przenosi się na kurs otwartej pozycji, nowy uśredniony kurs wynosi 115,235 (115,25 – 0,015 = 115,235).  Właśnie rolowanie  przyniosło Ci zysk, jesteś posiadaczem długiej pozycji po niższym średnim kursie.

Jeżeli zysk (strata) z rolowania przenosi się na wartość depozytu, punkty swapowe mnoży się przez wielkość pozycji, w tym wypadku (100 000 x 0,15 = JPY1500 zysku), a następnej kolejności zamienia na dolary (JPY1500/104,00 = 14,42USD), które dodaje się do depozytu.

Podsumowanie

Każdego dnia o 17.00 czasu wschodnioamerykańskiego do każdej jednej otwartej pozycji dodawana jest lub odejmowana niewielka kwota rolowania, która powstaje w wyniku różnicy stóp procentowych walut, które stanowią składową danej pary. W zależności czy sprzedajemy czy kupujemy walutę jest ona inna. W ogólnych założeniach, możemy zyskać na rolowaniu kiedy kupujemy walutę o wyższej stopie procentowej. Działa to oczywiście również w drugą stronę, kiedy ją sprzedajemy, wtedy kwota naszego depozytu zostanie pomniejszona o wartość rolowania. Jak widać operacje dokonywane na walutach dotyczą dwóch różnych poziomów stóp procentowych, a związku z tym rolowanie może stanowić dla inwestora zarówno przychód jak i koszt.

Zyski lub straty z rolowania w praktyce są marginalne, gdy banki centralne utrzymują niskie poziomy stóp procentowych. Kiedy różnice w oprocentowaniu pomiędzy dwoma walutami zwiększają się oraz rosną stopy procentowe banków, wtedy kwoty z rolowania mogą być mocniej odczuwalne. Rolowania może stanowić istotny koszt lub przychód w wypadku gdy, pozycja otrzymywana jest dłuższy czas i rolowania sumują się.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

dwa + cztery =

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterCheck Our Feed