Przepisy chroniące indywidualnych uczestników rynku forex. Działania KNF.

Aktualności, Forex
Komisja Nadzoru Finansowego KNF już od dłuższego czasu prowadzi szeroko zakrojone działania mające na celu uregulowanie działań podmiotów zajmujących się obrotem instrumentami finansowymi na forex oraz innych podmiotów związanych z tym rynkiem, celu ochrony indywidualnych klientów. Liczba uczestników detalicznych rynku forex w Polsce wynosi kilkadziesiąt tysięcy osób. Wielu początkujących traderów liczy na szybkie i spektakularne zyski ze spekulowania na zmianach kursów par walutowych. Z badań prowadzonych przez Urząd w latach 2012-2016 wynika, że aż blisko 80% korzystających z platform internetowych forex ponosi stratę. Daje to bardzo niekorzystny obraz rynku. Komisja Nadzoru Finansowego niejednokrotnie w komunikatach, ostrzeżeniach oraz raportach sygnalizowała główne przyczyny strat klientów. Główne czynniki ryzyka zdaniem Nadzorcy to: bardzo wysoka dźwignia finansowa, brak niezbędnej wiedzy i doświadczenia, agresywna i niezgodna z rzeczywistością reklama niektórych brokerów. Podjęte działania W lipcu 2015…
Read More