Linie trendu

Forex technicznie, Wykresy i narzędzia
Linie trendu wyznaczają kierunek bieżącej tendencji kursu i są bardzo przydatnym narzędziem do analizy rynku. Wyróżniamy (jak łatwo się domyślić) ich trzy rodzaje: - Linie trendu wzrostowego - Linie trendu spadkowego - Linię trendu horyzontalnego Konstruuje się je na podstawie lokalnych minimów i maksimów, czyli kolejnych punktów zwrotnych kierunku kształtowania się ruchu cen. Kierunek jaki przyjmują dołki i szczyty stanowi o trendzie. - Linię trendu wzrostowego rysujemy po coraz wyższych dnach, czyli wykorzystujemy dolne punkty zwrotne, wyznaczamy linię trendu po dołkach - Linię trendu spadkowego rysujemy po coraz niższych szczytach, czyli wykorzystujemy górne punkty zwrotne, wyznaczamy linię trendu po szczytach. Linię trendu wyznacza się więc (upraszczając) łącząc wierzchołki z wierzchołkami, lub dołki z dołkami, po kierunku poruszania się ceny. Ruch cen nigdy nie porusza się po linii prostej, jest to…
Read More