Depozyt zabezpieczający – jak rozumieć wymagania z nim związane

Forex
Depozyt Depozyt jest zabezpieczeniem brokera na wypadek poniesienia przez klienta strat. Dlatego w ramach ochrony własnych interesów, brokerzy Internetowi stawiają, użytkownikom dostarczanego przez nich oprogramowania do handlu, warunki dotyczące jego wysokości. Innymi słowy w regulaminie każdego pośrednika można znaleźć zapis dotyczący minimalnej wartości wkładu finansowego zabezpieczającego otwarte pozycje. Wymagania Przez cały okres utrzymywania otwartej pozycji na rachunku wymagane jest utrzymywanie depozytu zabezpieczającego na poziomie określonym w specyfikacji. Jeśli wartość środków na koncie spadnie poniżej wymaganego poziomu, Twoja pozycja zostanie zamknięta. Przykład Dla rachunku, dla którego minimalny wymagany poziom depozytu wynosi 50%, na rachunku traderskim musi stale znajdować się co najmniej połowa początkowego depozytu. Dla pozycji 100 000 USD dla pary USD/JPY i dźwigni 100:1, aby utrzymać pozycję musisz mieć na koncie co najmniej 500 USD. (100 000 USD ÷ 100) × 0,5=…
Read More