Rodzaje wykresów, parametry ogólne

Forex technicznie
Wykres cenowy jest podstawowym narzędziem analizy stosowanym przez inwestorów rynku forex i nie tylko. Jest graficznym przedstawieniem ruchu cen danej inwestycji w określonym przedziale czasowym. Może służyć do przewidywania przyszłego ruchu cen walut –  podpowiedzieć jaki będzie przyszły trend. Najprościej rzecz  ujmując wykres cenowy jest to sekwencja wartości cenowych danego instrumentu finansowego nałożonych na oś czasu. Oś rzędnych (pionowa) przedstawia poziom ceny, zaś oś odciętych (pozioma) horyzont czasowy. Trzy najpopularniejsze typy wykresów to:- wykresy liniowe- słupkowe- świecowe Parametry wykresu cenowego Do głównych parametrów wykresu cenowego należą: Time – interwał czasowy, jaki ma wyświetlać nasz wykres. Może to być tydzień, godzina, 5 minut itp. – zależnie od wyboruOpen (otwarcie) – wartość ceny określonej pary walutowej na początku przedziału czasowegoHigh  - najwyższa wartość ceny osiągnięta przez parę walutową dla danego przedziału czasowegoLow…
Read More