Price Action

 

Sprawność w prawidłowej ocenie sytuacji na rynku, jak również kompetencje w skutecznym przewidywaniu zachowań kursu są kluczowe dla każdego tradera forex. W Internecie można znaleźć mnóstwo „wiele obiecujących” strategii niezbędnych do odniesienia „sukcesu na forex”.

Price action jest jedną z nich, metodą opartą na klasycznej analizie technicznej, której składowymi są przede wszystkim ocena trendu za pomocą podstawowych technik: linii, dołków i szczytów, identyfikacja poziomów wsparcia i oporu oraz przyglądanie się kształtom świec japońskich.

Tak naprawdę nie jest niczym nowym, lecz poprzez otrzymanie nowego atrakcyjnego opakowania w postaci anglojęzycznej nazwy oraz liczne zabiegi marketingowe price action zyskała w ostanim czasie sporą popularność. Należy podkreślić, że metoda ta nie  jest żadnym systemem tradingowym, a jedynie podejściem, które zakłada analizę rynku wyłącznie poprzez pryzmat zachowania ceny.

Trzy główne elementy price action to: trend czyli kierunek (istotny dla graczy długoterminowych), lokacja czyli wsparcia i opory(dla traderów krótkoterminowych) oraz sygnały czyli sygnały świecowe, łączenie świec.

Prosta strategia tradingowa opierająca się na założeniach price action zwierałaby się w poniższych punktach:

• Inwestujemy w zgodzie z trendem, kluczowa jest identyfikacja i uwzględnienie panującego na rynku trendu
• Wykorzystujemy poziomy wsparć i oporów (analizujemy różne interwały czasowe)
• Korzystamy z wykresów świecowych – używamy kilku formacji świecowych
• Odrzucamy niejasne sygnały, jeśli nie widzimy konkretnego sygnału powstrzymujemy się od spekulacji
• Pozycję otwieramy w oparciu o formację świecową (otwarcie na wybiciu z formacji, Stop Loss po drugiej stronie formacji)
• Zlecenie Take Profit ustawiamy w oparciu o lokalne szczyty bądź dołki

Każdy trader wraz z doświadczeniem wypracowuje swój indywidualny styl gry. W oparciu o własne przemyślenia i refleksje posługuje się poziomami wsparć i oporów, w sposób charakterystyczny dla siebie identyfikuje trendy czy korzysta z formacji świecowych. Jednym słowem tworzy własne, niepowtarzalne założenia tradingu i najczęściej przesądza o sile czyli skuteczności strategii.

Rodzaje wykresów, parametry ogólne

Wykres cenowy jest podstawowym narzędziem analizy stosowanym przez inwestorów rynku forex i nie tylko. Jest graficznym przedstawieniem ruchu cen danej inwestycji w określonym przedziale czasowym. Może służyć do przewidywania przyszłego ruchu cen walut –  podpowiedzieć jaki będzie przyszły trend. Najprościej rzecz  ujmując wykres cenowy jest to sekwencja wartości cenowych danego instrumentu finansowego nałożonych na oś czasu. Oś rzędnych (pionowa) przedstawia poziom ceny, zaś oś odciętych (pozioma) horyzont czasowy.

Trzy najpopularniejsze typy wykresów to:
– wykresy liniowe
– wykresy słupkowe
– wykresy świecowe

Do głównych parametrów wykresu cenowego należą:

Time – interwał czasowy, jaki ma wyświetlać nasz wykres. Może to być tydzień, godzina, 5 minut itp. – zależnie od wyboru
Open (otwarcie) – wartość ceny określonej pary walutowej na początku przedziału czasowego
High  – najwyższa wartość ceny osiągnięta przez parę walutową dla danego przedziału czasowego
Low – najniższa wartość ceny osiągnięta przez parę walutową dla danego przedziału czasowego
Close (zamknięcie) – wartość ceny określonej pary walutowej na końcu przedziału czasowego
Volume – określa płynność rynku, jeżeli jest duża to zmiany w cenach walut są bardzie dynamiczne
Change – wartość określająca różnicę poziomu otwarcia i zamknięcia

Po najechaniu myszką na wykres ukazują się powyższe parametry. Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę typów wykresów.

Wykres liniowy
Jest to podstawowy typ wykresu, który oferuje nam poglądowe informacje na temat sytuacji na rynku – daje nam wgląd w ogólny trend. Poziomy cen w równych interwałach czasowych połączone są linią ciągłą. Wykresy liniowe sporządza się na ogół w oparciu o ceny zamknięcia. Taki wykres ma ograniczenia, ponieważ dostarcza tylko wybiórcze informacje, nie daje pełnego obrazu tego, co działo się w ciągu całego dnia sesji. Pozwala natomiast dokonać szybkiej i łatwej oceny stanu rynku.

Wykres liniowy na platformie Sirix Webtrader od Markets.com

Wykres słupkowy
Zawiera wszystkie niezbędne informacje na temat zmian cen danego instrumentu finansowego, gdyż do skonstruowania takiego wykresu potrzebne są oprócz danych o cenach zamknięcia także minimum i maksimum dla pojedynczego okresu. Wykresy te mogą również wyświetlać informacje o cenach otwarcia. Więcej szczegółów o konstrukcji i właściwościach w poście poświęconym temu typowi wykresu.

Wykres słupkowy- platforma MetaTrader4

Wykres świecowy
Jest coraz bardziej popularny, powstał podobno 300 lat temu, zawiera o wiele więcej informacji niż standardowe wykresy liniowe. Złożony jest z wielu cienkich pionowych linii, z których każda pokazuje dane o handlu w danym przedziale czasowym. Zawiera wszystkie najważniejsze informacje dotyczące otwarcia, ceny minimalnej i maksymalnej oraz zamknięcia, jest bardziej czytelny od wykresu słupkowego. Metody budowy poszczególnych świec oraz detale i informacje dotyczące konstrukcji wykresu przedstawimy w osobnym poście.

Wykres świecowy – platforma eToro WebTrader

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterCheck Our Feed