Wykresy słupkowe

Jak już wspomnieliśmy we wcześniejszym poście istnieje wiele wykresów cenowych stosowanych w analizie technicznej. To jakiego wykresu będziemy używać jest kwestią indywidualnych preferencji. Najbardziej popularnym ze względu na swą prostotę jest  wykres liniowy, szczególnie przydatny do szybkiego podglądu cen w średnim i długim terminie. Zaletą są przejrzystość i możliwość błyskawicznej oceny sytuacji rynkowej (łatwo można stwierdzić kierunek ruchu cen, jego wielkość i szybkość). Wadą tego typu wykresu jest brak informacji o zmianie ceny danego instrumentu wewnątrz danego interwału czasowego.(Ruch wewnątrz w danym przedziale może być np. być zapowiedzią zmiany dotychczasowej tendencji, co może mieć wpływ na decyzje inwestycyjne).

Zdecydowanie bogatszą w informacje wersją jest z pewnością wykres słupkowy. W przeciwieństwie do linii, słupek odzwierciedla zarówno cenę otwarcia, jak i zamknięcia. Jego nazwa pochodzi od słupka, który reprezentuje zakres zmian ceny w danym okresie. Wyróżniamy dwa rodzaje słupków: wzrostowy i spadkowy. Pozioma kreska w lewej części słupka reprezentuje cenę otwarcia (pierwsza przeprowadzona transakcja). Kreska po prawej stronie to cena zamknięcia (ostatnia zawarta transakcja). Linia pionowa określa maksymalny i minimalny poziom kursu – czyli ruch ceny w określonym przedziale czasowym.

konstrukcja słupka

Bezpośrednio z wykresu słupkowego można odczytać informacje na temat czterech notowań kursów:

– kursu otwarcia
– kursu maksymalnego
– kursu minimalnego
– kursu zamknięcia

Słupki na wykresach możemy spotkać często w dwóch kolorach: czerwonym i zielonym. Kolor zielony informuje nas, że kurs zamknięcia jest wyższy od kursu otwarcia. Czerwień odwrotnie – daje informacje, że cena na zamknięciu jest niższa niż na otwarciu.

Poniżej wykres słupkowy.

wykres słupkowy platforma Markets.com

 

słupki metatrader

Powyżej wykres słupkowy na platformie MetaTrader.

Dzięki dokładnemu odwzorowaniu obszarów cenowych, w których znalazł się dany  instrument, wykresy słupkowe można skutecznie stosować w analizie wszystkich rodzajów rynków finansowych i w każdym przedziale czasowym. Uformowanie słupka w danym okresie lub kombinacja słupków z różnych okresów może dużo powiedzieć o trendzie jaki panuje na rynku w określonym momencie. Analizy słupków można dokonać w oparciu formacje cenowe lub zastosować standardowe metody jak: wykreślanie linii trendów, kanałów, wsparć i oporów.

Rodzaje wykresów, parametry ogólne

Wykres cenowy jest podstawowym narzędziem analizy stosowanym przez inwestorów rynku forex i nie tylko. Jest graficznym przedstawieniem ruchu cen danej inwestycji w określonym przedziale czasowym. Może służyć do przewidywania przyszłego ruchu cen walut –  podpowiedzieć jaki będzie przyszły trend. Najprościej rzecz  ujmując wykres cenowy jest to sekwencja wartości cenowych danego instrumentu finansowego nałożonych na oś czasu. Oś rzędnych (pionowa) przedstawia poziom ceny, zaś oś odciętych (pozioma) horyzont czasowy.

Trzy najpopularniejsze typy wykresów to:
– wykresy liniowe
– wykresy słupkowe
– wykresy świecowe

Do głównych parametrów wykresu cenowego należą:

Time – interwał czasowy, jaki ma wyświetlać nasz wykres. Może to być tydzień, godzina, 5 minut itp. – zależnie od wyboru
Open (otwarcie) – wartość ceny określonej pary walutowej na początku przedziału czasowego
High  – najwyższa wartość ceny osiągnięta przez parę walutową dla danego przedziału czasowego
Low – najniższa wartość ceny osiągnięta przez parę walutową dla danego przedziału czasowego
Close (zamknięcie) – wartość ceny określonej pary walutowej na końcu przedziału czasowego
Volume – określa płynność rynku, jeżeli jest duża to zmiany w cenach walut są bardzie dynamiczne
Change – wartość określająca różnicę poziomu otwarcia i zamknięcia

Po najechaniu myszką na wykres ukazują się powyższe parametry. Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę typów wykresów.

Wykres liniowy
Jest to podstawowy typ wykresu, który oferuje nam poglądowe informacje na temat sytuacji na rynku – daje nam wgląd w ogólny trend. Poziomy cen w równych interwałach czasowych połączone są linią ciągłą. Wykresy liniowe sporządza się na ogół w oparciu o ceny zamknięcia. Taki wykres ma ograniczenia, ponieważ dostarcza tylko wybiórcze informacje, nie daje pełnego obrazu tego, co działo się w ciągu całego dnia sesji. Pozwala natomiast dokonać szybkiej i łatwej oceny stanu rynku.

Wykres liniowy na platformie Sirix Webtrader od Markets.com

Wykres słupkowy
Zawiera wszystkie niezbędne informacje na temat zmian cen danego instrumentu finansowego, gdyż do skonstruowania takiego wykresu potrzebne są oprócz danych o cenach zamknięcia także minimum i maksimum dla pojedynczego okresu. Wykresy te mogą również wyświetlać informacje o cenach otwarcia. Więcej szczegółów o konstrukcji i właściwościach w poście poświęconym temu typowi wykresu.

Wykres słupkowy- platforma MetaTrader4

Wykres świecowy
Jest coraz bardziej popularny, powstał podobno 300 lat temu, zawiera o wiele więcej informacji niż standardowe wykresy liniowe. Złożony jest z wielu cienkich pionowych linii, z których każda pokazuje dane o handlu w danym przedziale czasowym. Zawiera wszystkie najważniejsze informacje dotyczące otwarcia, ceny minimalnej i maksymalnej oraz zamknięcia, jest bardziej czytelny od wykresu słupkowego. Metody budowy poszczególnych świec oraz detale i informacje dotyczące konstrukcji wykresu przedstawimy w osobnym poście.

Wykres świecowy – platforma eToro WebTrader

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterCheck Our Feed