Rolowanie – podsumowanie

Tym artykułem kończymy temat rolowania w naszym serwisie, dopowiadamy kilka słów o rolowaniu, świętach i datach rozliczenia transakcji…i podsumowujemy.

Dni świąteczne na forex a rolowanie i data waluty

Ponieważ na forex handluje się parą walut różnych krajów, daty rozliczenia transakcji będą bezpośrednio zależały od dni świątecznych (dni wolnych) w tych krajach. Jeżeli więc w jednym z państw obchodzi się święto, tamtejsze instytucje są nieczynne, czas rolowania będzie z pewnością dłuższy. Załóżmy, że mamy środę i dokonujesz transakcji na parze USD/PLN, normalnie waluta rozliczana byłaby w piątek. Stany Zjednoczone w piątek obchodzą święto, data rozliczenia będzie więc przesunięta na kolejny dzień roboczy wspólny dla banków w Stanach Zjednoczonych i Polski. Prawdopodobnie będzie to poniedziałek w kolejnym tygodniu. Rolowanie weekendowe w wyżej wymienionym przypadku rozpocznie się od zamknięcia we wtorek (przypominamy 17.00 ET), wtedy data rozliczenia transakcji przesuwa się z czwartku na poniedziałek. Okres rolowania trwa w tej sytuacji cztery dni (piątek, sobota, niedziela i poniedziałek). W poniedziałek będą więc rozliczane operacje z dwóch dni (środa,czwartek) taka sytuacja nosi nazwę daty podwójnego walutowania.

W ciągu roku finansowego, z powodu dłuższych świąt np. Bożego Narodzenia, centra finansowe w różnych krajach mogą nie funkcjonować przez kilka kolejnych dni i może zdarzyć się, iż rolowanie może trwać nawet tydzień. Oznacza to, iż jednego dnia uiścisz (lub zarobisz) kwotę siedmiokrotnie większą niż zwykle.

Podsumowanie

●     Rolowanie jest przeprowadzane na pozycjach niezamkniętych do godziny 17.00 ET. Godzina ta jest umowną granicą wyznaczającą zakończenie międzynarodowego dnia handlowego i rozpoczęcie następnego.

●     Pozycje zamknięte do godziny 17.00 ET nie podlegają rolowaniu

●     W zależności od typu otwartej pozycji, kwota będąca rezultatem rolowania może być zyskiem lub stratą netto.

●     Rolowanie może zaowocować zyskiem, jeśli dysponujesz pozycją długą w walucie o wyższym oprocentowaniu i
krótką w walucie o niższym.

●     Rolowanie może przynieść stratę, jeśli masz pozycję krótką w walucie o wyższym oprocentowaniu i długą w
walucie o oprocentowaniu niższym.

●     Zysk lub strata z rolowania zależą od wielkości pozycji, im większe pozycje tym wyższe kwoty

●     Kwoty zysków lub strat będące rezultatem rolowania nie powinny mieć wpływu na decyzje inwestycyjne

●     Punkty swapowe obrazują różnicę w poziomie stóp procentowych pomiędzy dwoma konkretnymi walutami.
Wartość punktów swapowych przekłada się bezpośrednio na kurs pary.

 

Czym jest rolowanie pozycji na forex?

Co to jest rolowanie?

Rolowanie (ang. rollover) jest charakterystycznym pojęciem dla rynku walutowego. Jest to transakcja, podczas której data rozliczenia otwartej pozycji zostaje przesunięta na kolejny dzień roboczy. Forex jest rynkiem spotowym, czyli rynkiem transakcji natychmiastowych. Jednakże to ‘natychmiast” w tym wypadku oznacza: „ w ciągu dwóch dni roboczych”. Jest to czas niezbędny, do tego, aby banki i instytucje finansowe zlokalizowane niejednokrotnie w różnych strefach czasowych dokonały rozliczenia transakcji. Dwa dni po dokonaniu transakcji przypada data waluty.

Wróćmy teraz do rolowania. Handel walutami na forex odbywa się bezgotówkowo, a więc jeżeli utrzymujesz otwartą pozycję przez więcej niż jeden dzień, wymagane jest codzienne przedłużenie terminu rozliczenia na termin spot. Rolowanie jest procesem, który uwzględnia wpływ stóp procentowych na transakcje na rynkach walutowych.

Jak i kiedy naliczne jest rolowanie

Forexowa doba rynkowa rozpoczyna się o 17 ET (czasu wschodnioamerykańskiego) i kończy następnego dnia o tej samej godzinie. Innymi słowy zmiana dnia handlowego następuje o godzinie 17 ET. Jeżeli więc utrzymujesz otwartą pozycję przez noc naliczone zostaną Ci koszty finansowania takiej pozycji tzw. rollovers.

Jeżeli otwierasz pozycję przed godziną 17.00 (ET czasu nowojorskiego), będzie ona przedmiotem rolowania, ponieważ traktowana jest jako pozycja przechodząca na kolejny dzień. Innymi słowy wszystkie pozycje otwarte do godziny 16.59 ET są rolowane (ponieważ utrzymywane są overnight), natomiast otwarte po 17.00 nie są rolowane w tym dniu roboczym. Jeśli nigdy nie utrzymujesz otwartej pozycji po godz. 17.00ET rolowanie nie będzie stosowane..

Wróćmy do daty waluty. Założmy że mamy poniedziałek. O godzinie 17.00 ET, następuje umowne przejście do następnego dnia roboczego. Dniem handlowym jest już więc wtorek, a więc rozliczenie nastąpi w czwartek. Jeśli w poniedziałek o 17ET posiadasz otwartą pozycję, zostanie ona zrolowana na datę waluty – ze środy na czwartek (Mówimy tu o tzw. rolowaniu jednodniowym) Transakcje spot przeprowadzane w środę będą rozliczane więc w piątek. Zapamiętaj jednak, że po godzinie 17.00 w środę data rozliczenia zmieni się na poniedziałek i dojdzie do tzw. rolowania weekendowego.

Jak przeprowadzane jest rolowanie i jak wpływa na inwestycję?

Rolowanie realizowane jest automatycznie poprzez platformę transakcyjną internetowego brokera forex. To dwie dodatkowe operacje finansowe, dotyczące bezpośrednio otwartej pozycji. To tak naprawdę przedaż waluty i jej kupno na nowo na zakończenie dnia. U niektórych brokerów wpływ rolowania uwzględniany jest w średnim kursie otwartej pozycji. Inni korygują od razu wielkość depozytu. Rezultat jest taki sam.

Przyjrzyjmy się przykładowi:

Dysponujemy pozycją długą: 100 000 USD/JPY z kursem 115,25 i datą rozliczenia na 6 kwietnia. O 17.00 ET dochodzi do rolownia i na rachunku przeprowadzane są następujące operacje.

Transakcja sprzedaży:

 O godzinie 17.00 następuje sprzedaż 100 000 USD/JPY z kursem 115,32 (kurs na zamknięciu z tego dnia) z datą rozliczenia na 6 kwietnia (zamknięcie otwartej pozycji dla tego samego dnia rozliczenia).

Transakcja kupna

Jednocześnie, w tym samym czasie odbywa się ponowne kupno  100 000 USD/JPY po kursie 115,305 z datą rozliczenia na 7 kwietnia. (otwarcie tej samej pozycji z następnym dniem rozliczenia)

Różnica kursów to tzw. punkty swapowe ( 115,32 – 115,305 = 0,015 czyli 1,5 punktu)

Jeżeli zysk (strata) z rolowania przenosi się na kurs otwartej pozycji, nowy uśredniony kurs wynosi 115,235 (115,25 – 0,015 = 115,235).  Właśnie rolowanie  przyniosło Ci zysk, jesteś posiadaczem długiej pozycji po niższym średnim kursie.

Jeżeli zysk (strata) z rolowania przenosi się na wartość depozytu, punkty swapowe mnoży się przez wielkość pozycji, w tym wypadku (100 000 x 0,15 = JPY1500 zysku), a następnej kolejności zamienia na dolary (JPY1500/104,00 = 14,42USD), które dodaje się do depozytu.

Podsumowanie

Każdego dnia o 17.00 czasu wschodnioamerykańskiego do każdej jednej otwartej pozycji dodawana jest lub odejmowana niewielka kwota rolowania, która powstaje w wyniku różnicy stóp procentowych walut, które stanowią składową danej pary. W zależności czy sprzedajemy czy kupujemy walutę jest ona inna. W ogólnych założeniach, możemy zyskać na rolowaniu kiedy kupujemy walutę o wyższej stopie procentowej. Działa to oczywiście również w drugą stronę, kiedy ją sprzedajemy, wtedy kwota naszego depozytu zostanie pomniejszona o wartość rolowania. Jak widać operacje dokonywane na walutach dotyczą dwóch różnych poziomów stóp procentowych, a związku z tym rolowanie może stanowić dla inwestora zarówno przychód jak i koszt.

Zyski lub straty z rolowania w praktyce są marginalne, gdy banki centralne utrzymują niskie poziomy stóp procentowych. Kiedy różnice w oprocentowaniu pomiędzy dwoma walutami zwiększają się oraz rosną stopy procentowe banków, wtedy kwoty z rolowania mogą być mocniej odczuwalne. Rolowania może stanowić istotny koszt lub przychód w wypadku gdy, pozycja otrzymywana jest dłuższy czas i rolowania sumują się.

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterCheck Our Feed