Zawsze wybieraj licencjonowanego brokera

Wraz z dynamicznym rozwojem nowych technologii, rynek forex stał się dostępny
dla indywidualnych inwestorów. Naturalną konsekwencją tego faktu, było powstanie licznych usługodawców w tym obszarze. Brokerzy, mali i duzi konkurują o klientów, prześcigając się w swoich ofertach, obiecując niebotyczne zyski. Mogłoby się wydawać ,że duży wybór wśród firm forexowych, to wiele możliwości. Prawda jest jednak taka, że wiele z tych podmiotów to brokerzy bez licencji, nie objęci żadnymi regulacjami, którzy w swoich klientach widzą jedynie zysk dla nich samych. Często również sam model działania jest sprzeczny z interesem tradera. Więcej możesz przeczytać tutaj.

W związku z licznymi nadużyciami KNF, zaczął bliżej przyglądać się branży forexowej
i wydał szereg wytycznych, które w konsekwencji przekształciły się w obowiązujące
w Polsce prawo i poddał rynek większemu nadzorowi. Jest to proces wieloletni, poparty również praktyką innych państw, a wszystko to w interesie klienta detalicznego.

Czy broker ma licencję?

Przed wyborem brokera należy upewnić się czy posiada on licencję. Wiele firm poprzez sprawny marketing kreują wysoce profesjonalny wizerunek, na swoich witrynach internetowych informują, iż posiadają wszelkie uprawnienia, oferując jednocześnie lepsze warunki niż konkurencja. Czy jednak spełnią swoje obietnice? Nie bądź łatwowierny! Zawsze weryfikuj informacje na oficjalnej stronie nadzorcy. W Polcse jest to KNF,
w Wielkiej Brytanii FCA, w Szwajcarii FINMA. O aktualnie obowiązujących w Polsce regulacjach możesz przeczytać tu.

Inwestowanie u nie licencjonowanych podmiotów skutkuje tym, że z potencjalnym problemem zostajesz sam, nie masz żadnej instytucji, do której możesz się odwołać. A tu chodzi przecież o Twoje pieniądze.

Regulacje, co zapewniają?

Minimalny kapitał: Nadzór wymaga, aby firma inwestycyjna posiadała, określoną przez prawo wysokość kapitału. Taka regulacja chroni pieniądze klientów i zmniejsza ryzyko potencjalnego bankructwa brokera.

Spełnienie wymogów regulatora: Jest to informacja dla tradera, że broker działa
w obrębie obowiązującego prawa. Pewne narzucone z góry restrykcje dają ochronę – zwłaszcza dla klientów detalicznych.

Dochodzenie swoich praw: W przypadku jakiegokolwiek konfliktu z Twoim brokerem, możesz zwrócić się ze skargą do organu nadzorującego. W wielu przypadkach już sama możliwość skargi i dochodzenia odstrasza brokerów od niepożądanych praktyk.

Jeszcze jedna ważna kwestia, każdy zagraniczny broker oferujący swoje usługi w Polsce, musi posiadać w naszym kraju, agenta firmy inwestycyjnej, co w praktyce oznacza, otwarcie oddziału firmy na terenie Rzeczpospolitej.

Wśród kliku firm, spełniających te wymogi znajduje się między innymi Admiral Markets, CMC Markets oraz Easy Markets (Easy Forex).

DEMO Easy Markets można przetestować tutaj.

Forex – kolejne zmiany lokalne i globalne

Regulaje forex rok 2017

      29 kwietnia 2017 roku weszły w życie znowelizowane zmiany ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Wraz z przepisami zostały wprowadzone w życie nowe zasady funkcjonowania zagranicznych firm inwestycyjnych na forex  na terenie Polski.

W wyniku  uregulowań wprowadzono między innymi zakaz agresywnego marketingu skierowanego bezpośrednio do klienta. Podmioty zagraniczne maja być także objęte nadzorem KNF poprzez obowiązkowe założenie oddziału przedstawicielskiego na terenie kraju.

Sprawdziliśmy, jak wygląda sytuacja trzy kwartały po wejściu w życie przepisów. Korzystaliśmy z danych udostępnionych przez KNF>

Aktualnie jako odział funkcjonuje w Polsce 13 zagranicznych firm forexowych,  w tym trzy szerzej znane jak: Admiral Markets, CMC Markets oraz Easy Markets (Easy Forex).

Regulacje forex na świecie

      Jak pisaliśmy we  wcześniejszych postach z opublikowanych przez KNF danych wynika, że blisko 80 % klientów korzystających z internetowych platform brokerskich ponosi stratę. Sytuacja wygląda tak zarówno na rynku polskim jak i zagranicznym. Działania naszego rządu są zgodne ogólnoeuropejskimi tendencjami regulacyjnymi dot. forex.  Pod koniec 2016 roku o obniżeniu dźwigni głośno mówiono m.in. w Wielkiej Brytanii. W planach proponowana wysokość maksymalnej dźwigni dla początkujących inwestorów (kryterium dwunastu miesięcy doświadczenia) miała wynosić 1:25, a dla pozostałych 1:50. W Belgii, Francji i Turcji w 2016 już wprowadzono ograniczenia rynku forexowego (w Belgii bardzo restrykcyjne).

Regulacje forex rok 2018   

W imię ochrony klienta detalicznego, trwają prace nad kolejnymi regulacjami rynku forex w Polsce. Rządzący pracują nad projektem nowelizacji ustawy nad zmianą ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw. Projekt zakłada plan podniesienia depozytu zabezpieczającego na rynku forex z 1% do 2%
oraz wyznaczenie nowego poziomu maksymalnej dźwigni do 1:50 dla początkujących. Aktualnie maksymalna dźwignia w Polsce wynosi 1:100. Poziom ten wprowadzony został w 2015 roku (wcześniej nie obowiązywały żadne regulacje w tym zakresie). Wartość dźwigni 1:100 będzie dostępna jedynie dla „doświadczonych inwestorów”.

Ustawa przewiduje jasne kryterium wymaganego „doświadczenia”:  jest to  dwuletnia gra na rynku oraz co najmniej 40 zawartych transakcji. Pierwsza wersja ustawy była jeszcze bardziej rygorystyczna, zakładała podniesienie depozytu początkowego do 4% oraz zmniejszenie poziomu maksymalnej dźwigni do 1.25.

Proponowane zmiany opiniowane są pozytywnie przez środowisko polskich brokerów (zwłaszcza w kontekście ograniczenia działalności nieuczciwych, marketingowo agresywnych podmiotów zagranicznych). W projekcie nowych przepisów KNF zyskałby również nowe narzędzia wzmacniające jego kompetencje w nadzorze firm zagranicznych. Należą do nich: możliwość blokowania stron www oraz wymiana danych z agencją ABW.

Kiedy regulacje wejdą w życie?   

Jak wyglądać będzie ostateczny kształt ustawy i kiedy przepisy wejdą w życie, czas pokaże. Prawdopodobne jest, że Ministerstwo Finansów może czekać z wprowadzaniem zmian do momentu przedstawienia nowych regulacji dla brokerów Forex w Unii Europejskiej przez ESMA (Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych).Tak się zadziało w Wielkiej Brytani.

Tymczasem podobne działania jak w Polsce, Francji czy Belgii podejmują już kolejne Państwa takie jak Irlandia i Hiszpania…

Ochrona przed saldem ujemnym

Handel na forex wiąże się z dużym ryzykiem utraty kapitału. Taką informację-ostrzeżenie mają obowiązek udostępnić swoim klientom licencjonowani brokerzy.Czy wiesz jednak, że straty, które możesz ponieść, mogą przewyższyć Twój depozyt. Jak to w ogóle jest możliwe?

Dzieje się tak z powodu lewarowania. W Polsce zgodnie z obowiązującym prawem oferowana przez brokerów dźwignia  wynosi 1:100. To jest wciąż wysoka wartość i trzeba mieć świadomość, że przy gwałtownym załamaniu rynku, możesz mieć poważne problemy z wyjściem ze stratnej transakcji. A wtedy to już równia pochyła, będziesz mógł tylko bezradnie patrzeć jak popadasz w długi. Dobrym przykładem obrazującym taką sytuację, jest „uwolnienie franka” przez Szwajcarski Bank Narodowy w 2015 roku. W wyniku tej decyzji nastąpiło nieoczekiwane i gwałtowne wahnięcie rynku, czego rezultatem były salda ujemne na rachunkach klientów brokerów (oraz wielokrotnie bankructwa samych brokerów).

Rozwiązaniem dla tego typu zdarzeń oraz niezbędnym zabezpieczeniem początkujących, niedoświadczonych graczy, jest „margin call”, czyli po polsku ochrona przed saldem ujemnym. Jeżeli zbyt szybko tracisz pieniądze z powodu otwarcia niekorzystnej pozycji,  „margin call” ochroni Cię przed popadnięciem w dług. W takiej sytuacji następuje automatyczne zamknięcie wszystkich tracących pozycji. Na forex tolerancja straty to pożądana umiejętność, można ją rozumieć jako część procesu inwestycyjnego, ale dług jest już nie po przyjęcia. Jeżeli uświadomimy sobie czym jest różnica pomiędzy stratą pieniędzy a długiem, nie będziemy mieć wątpliwości, że ochrona przed saldem ujemnym jest czymś niezbędnym na naszym rachunku inwestycyjnym.

Zniesienie sztywnego powiązania euro z frankiem szwajcarskim w styczniu 2015 i doświadczenia z tym związane jasno pokazały, czym grozi brak ochrony przed saldem ujemnym. Dlatego jeżeli stoisz przed wyborem brokera forex,  a szczególnie jeżeli zaczynasz na rynku fx, koniecznie sprawdź czy firma ma w swoim katalogu usług ‘guaranteed margin call”. Miej też na uwadze, że po wyżej wspomnianych wydarzeniach, jest to bardzo chwytne marketingowo hasło i wielu dostawców usług chce po prostu przyciągnąć do siebie klientów.

Sprawdzonym sposobem na znalezienie rzetelnego brokera, który rzeczywiście gwarantuje ochronę przed saldem ujemnym (a nie tylko tak marketingowo głosi), jest sprawdzenie firmy pod kątem jej funkcjonowania na forex – chodzi tu o to jak długo broker istnieje na tym trudnym i zmiennym rynku. Czas to doświadczenie, stabilność oraz kapitalizacja takiego podmiotu. Bierz pod uwagę tylko firmy, które działają od ponad 10 lat ,a pozostałe skreśl. Tylko takie będą w stanie ochronić Cię przed długiem.

Stały czy zmienny spread?

Pośród traderów krąży wiele mitów odnośnie spreadów brokerskich oraz płynności. Firmy brokerskie nieustannie starają się przyciągnąć klientów atrakcyjną ofertą, wielu próbuje przekonać klientów do tzw. wąskiego spreadu- nawet na poziomie 0,1 pipsa. W interesie każdego tradera powinien być jak najniższy spread, czy jest więc jakieś ale….? Niestety tak. Brokerzy forexowi nie wspominają, że spready takiego typu nie dotyczą większości transakcji, właśnie ze względu na płynność czy wolumen obrotu. Spready są ciasne, ale zmienne.

Czym jest spread?

Najprościej rzecz ujmując, spread to różnica pomiędzy ceną ask (cena, po której kupujesz) i ceną bid (cena, po której sprzedajesz). Jest ona podawana w pips. Na rynku wymianu walut spread to różnica pomiędzy najwyższą cena, jaką kupujący chce zapłacić za parę walutową, a najniższą ceną, za jaką ktoś inny chce ją sprzedać. Transakcja ma miejsce, gdy kupujący akceptuje cenę sprzedaży albo sprzedający akceptuje cenę kupna. Na wielkość spreadów ma wpływ wiele czynników między innymi: podaż i popyt oraz aktywność transakcyjna dla danego instrumentu.

Spread zmienny czy stały

Teraz przyjrzyjmy się dostępnym na rynku spreadom. Możemy dokonać wyboru pomiędzy spreadem zmiennym a stałym.

Spready zmienne ulegają ciągłym wahaniom. Ich wartość zależy od płynności rynkowej. Najbardziej płynne, „często handlowane” pary walutowe mają wąskie spready– (lecz trzeba dodać) – w warunkach optymalnych.  W zmiennych warunkach rynkowych, kiedy np. nagle gwałtownie spada płynność (np. podczas publikowania danych makroekonomicznych) brokerzy są zmuszeni do poszerzenia widełek spreadu. Wtedy traderzy znacząco odczują koszty transakcji. Obiecany spread okaże się przede wszystkim zmienny i już nie taki ciasny. Może się też zdarzyć tak, że szczęście dopisze i załapiemy się w danych okolicznościach rynkowych na obiecany wąski spread, ale gwarancji nie ma.

Spready stałe są gwarancją i stanowią transparente koszty handlu. Są niezależne od warunków rynkowych np. płynności, dają poczucie bezpieczeństwa i przewidywalności. (Chociaż czasem zastanawia dlaczego brokerzy oferujący stały spread wyłączają trading lub rekwotują w warunkach mniejszej płynności rynku;)? Ich wartość jest stała, ale znacznie, znacznie  wyższa od oferowanych ciasnych spreadów zmiennych.

Zmienne warunki rynkowe dają wielokrotnie więcej okazji tradingowych generujących wysokie zyski i właśnie wtedy doskonale sprawdzają się stałe spready. Spready zmienne przynoszą korzyści jedynie wtedy kiedy na rynku panuje spokój, a waruki do handlu są optymalne. Ostatnio jednak czasy takie niespokojne….

Może broker nie jest najlepszym przyjacielem brokera, ale świadczy on usługi, za które należy mu się wynagrodzenie. Trader płaci mu w postaci spreadu. Od niego samego zależy jaki typ wybierze. Warto więc dokładnie analizować oferty brokerów, sprawdzać stałe spready dla konkretnych par walutowych, a ciasne spready sprawdzać pod kątem zmienności/stałości.

Na tym etapie ma się wybór, choć nie zawsze dostaje się to co chce. Później już tylko rynek i własne umiejętności.

Nowa platforma od easyMarkets

Nowa platforma od easyMarkets jest platformą webową, nie wymaga instalacji oprogramowania na własnym komputerze. Dostęp do niej uzyskujemy poprzez zarejestrowanie się na stronie brokera www.easymarkets.com. Do wyboru mamy konto rzeczywiste oraz demo. Nowa platforma powstała w oparciu o najnowszą technologię (dopracowywana była przez ostatnie lata), dostępna jest również na urządzeniach mobilnych (systemy operacyjne IOS , Android i Windows). Rzeczywiście jest bardzo prosta i intuicyjna, wyposażona w wiele przydatnych funkcjonalności. Sprawdź platformę na darmowym DEMO.

do wpisu_1

Panel platformy, który widzimy na ekranie naszego komputera podzielony jest na trzy części, które porządkują nam funkcje i narzędzia. Po lewej stronie znajduje się blok z instrumentami do handlu (1). Możemy wybrać forex, towary, indeksy, metale i opcje waniliowe. W zakładce „moje ulubione” znajdziemy preferowane przez nas instrumenty.

Część środkowa platformy (2) to bardzo intuicyjny i prosty panel do prowadzenia transakcji z 4 zakładkami: day trade, transakcja terminowa, zlecenie w toku, opcje waniliowe. Ilość i rodzaj transakcji, możemy sprawdzić poprzez zakładkę „moje bieżące transakcje” w dolnej części platformy. Po prawej stronie (4) uzyskujemy informacje na temat naszego konta (zarządzanie kontem) oraz możemy skorzystać z przycisku przełączającego demo na konto rzeczywiste (my jesteśmy na demo).do wpisu_2Używając scrolla, przesuwamy się w dół ekranu. Znajdujemy tu niezbędny do analizy technicznej wykres (5) (standardowo liniowy, słupkowy i świeczkowy) z przydatnymi narzędziami porównawczymi oraz wskaźnikami. Po lewej stronie funkcja, którą znamy już z poprzedniej wersji platformy czyli Inside Viewer®, dzięki której sprawdzamy tendencje dla danej pary walutowej (6). Nieco niżej (7) button, który przenosi nas co centrum edukacyjnego – bardzo przydatna rzecz w szczególności dla osób stawiających pierwsze kroki.do wpisu_4
Przesuwając się scrollem w dół ekranu docieramy do końca panelu platformy. W ostatnim bloku możemy znaleźć zakładki: moje bieżące transakcje skąd zaradzamy transakcjami możemy również uzyskać szczegółowe raporty z danymi na temat zakończonych transakcji. Pozostałe zakładki czyli: aktualności rynkowe, sygnały transakcyjne oraz kalendarz makroekonomiczny to blok zakładek z informacjami do analizy rynku.

Podsumowując nowa platforma easyMarkets jest rzeczywiście bardzo prosta i intuicyjna, zapewnia dostęp do ponad 300 rynków z uwzględnieniem walut, metali, rynku towarowego i indeksów. Wyposażona jest wiele przydatnych narzędzi do handlu i analizy a co najważniejsze dostepna na bezpłatnym demo (podobno w końcu bezterminowym, ale ta informacja jeszcze do zweryfikowania). Link do konta DEMO.

 

easyForex=easyMarkets (rebranding)

Spółka EasyForex udostępniła w styczniu bieżącego roku informację na temat swojego rebrandingu i zmianie nazwy na EasyMarkets. Firma poszerzyła swoją ofertę o wiele instrumentów oraz udostępniła własną platformę webową do handlu. W chwili obecnej broker umożliwia handel CFD  obejmujący oprócz walut, towary, surowce, indeksy oraz opcje. Jest to ogólny trend w branży, który jest odpowiedzią na zainteresowanie traderów szeroką gamą instrumentów.

Obecne logo zarówno w kolorystyce jak i w formie nawiązuje do starego. Nic dziwnego firmie, która istnieje od 2004 roku i zdobyła już wielu klientów, z pewnością zależy na pewnej ciągłości w identyfikacji wizualnej. Zmiana nazwy pociągnęła za sobą zmianę witryna internetowej, obecnie strona znajduje się (jak łatwo się domyślić;) pod adresem www.easymarkets.com. (Równolegle działa również jeszcze stara witryna.)

Dla nas, najbardziej istotna jest nowa (autorska?) platforma w ofercie. Pracowali nad nią przez blisko dwa lata programiści oraz specjaliści z branży: analitycy jak i praktycy. W najbliższym czasie spróbujemy, omówić ją szerzej. Z dostępnych ogólnie informacji wynika iż na platformie dostępne jest bezterminowe konto demo-super! (dotychczas EasyForex miał w ofercie 30-dniowe  demo).

 

Opcje binarne

Opcje binarne inaczej cyfrowe, (coraz popularniejsze ostatnio), są niczym innym jak prognozą dotyczącą zmiany cen aktywów bazowych w danym przedziale czasowym. Inwestowanie w opcje polega na prognozie zmiany kursu aktywów, a cena instrumentów nie ma tutaj znaczenia. Nie kupujemy, a co za tym idzie nie handlujemy aktywami. Jednym co nas interesuje, co ma znaczenie jest tylko to, czy nasze przewidywania były prawidłowe, czy prognoza okazała się trafna. Istnieją tylko dwie możliwości ruchu i na tym się skupiamy.

Czytelne zasady, znany z góry zwrot z inwestycji oraz brak trudnych technicznie aspektów, umożliwia inwestowanie praktycznie każdemu, a szczególnie początkującym. Opcje cyfrowe przedstawiane są jako rozwiązanie intuicyjne, nie wymagające zaawansowanej wiedzy. Rzeczywiście, na pierwszy rzut oka wydaje się tak być, zwłaszcza w porównaniu z platformami forexowymi , zalecalibyśmy jednak ostrożność. Jeżeli nie chcemy zanotować straty na rachunku, nasze prognozy i przewidywania powinny  powstawać w oparciu o realną wiedzę i doświadczenie dotyczące rynków i mechanizmów rynkowych. Najważniejszym instrumentem, który generuje nasze dochody jest nasz mózg i to nim powinniśmy się  kierować.

Tradycyjnie więc, zaczynamy od demo. Oczywiście podbudowujemy się wiedzą z zakresu teorii, ale przede wszystkim zdobywamy własne doświadczenie. Brokerzy opcji binarnych udostępniają konto demo na swoich platformach. Z reguły wygląda to jednak tak, że demo (również dostęp do szkoleń) otrzymuje się po wpłaceniu depozytu. Konto najczęściej zasilone jest kwotą równą wysokości wpłaty. Istnieją oczywiście odstępstwa od reguły i w zależności od brokera i menagera konta, można czasem otrzymać demo bez wpłaty początkowej lub zasilone większą kwotą. Dużo również można nauczyć się z materiałów dostępnych w sieci bez wpłacania depozytu.

Platformy opcji binarnych są ciekawą alternatywą, do platorm forexowych. Jak zwykle najlepiej otworzyć konta u kilku brokerów i porównać oferowane możliwości. Przy wyborze platformy dobrze  jest wziąć pod uwagę  kwestie takie jak:

1) Interfejs czyli wygląd, przejrzystość,czytelność, intuicyjność, sprawność – szybkość działania, wiarygodność danych itp – przyjęte kryterium jest chyba jasne.

2) Dostępność różnych opcji czyli jakie funkcjonalności oferuje aplikacja, ich różnorodność, ilość instrumentów, rodzaje opcji – tutaj  najbardziej pożądane to pewnie te , które dają najwięcej możliwości ( chociaż testując wejścia można skupić się najwyżej na kilku instrumentach,a na śledzenie wszystkiego   nie ma czasu). W każdym razie teoretycznie im większy wybór tym lepiej.

3) Prowizje czyli ile bierze broker.  Operatorzy opcji zarabiają tak samo jak brokerzy forex czyli mają prowizję od obrotu.

4) Wpłaty i wypłaty – wiadomo im więcej możliwości tym lepiej, szybkość, progi i inne ograniczenia.

5) Kontakt z suportem – (nie trzeba chyba pisać jakie to istotne).

6) bonusy i promocje – (to na  końcu, dla niektórych też może być ważne)

Handel społecznościowy na forex

Social trading na forex?

Social trading czyli handel społecznościowy to nadążajcy za duchem czasu trend w inwestowaniu. Dynamiczny rozwój technologiczny, dostęp do internetu oraz ciągły wzrost popularności serwisów społecznościowych nie przeszedł obojętnie obok rynków finansowych. Zmieniło się bardzo dużo. W związku z łatwym dostępem zwykłego Kowalskiego do rynków zmieniła się technika inwestowania, narzędzia do inwestowania, zmienia się również stereotyp związany z wizerunkiem tradera. Idąc za nowymi trendami trading „uspołecznia się.” Trading socjalny wpisuje się doskonale w klimat ery mediów społecznościowych i właściwie każdy uznany broker udostępnia tę funkcjonalność na swojej platformie inwestycyjnej.

Na czym polega social trading?

Najprościej rzecz ujmując idea social tradingu umożliwia dzielenie się z innymi traderami własnymi strategiami inwestycyjnymi, wymianę doświadczeń oraz naukę poprzez obserwowanie wyników transakcji innych. Początkujący uczestnicy mają wgląd w decyzje inwestycyjne skutecznych inwestorów, mogą wybierać ich zdaniem najlepszych i naśladować automatycznie ich posunięcia na własnym rachunku. Korzyści dla początkujących są oczywiste. Inwestorzy „guru” (dostawcy sygnałów) budują swój prestiż i otrzymują dodatkowe prowizje od brokera a na końcu korzyści odnosi i sam broker. Większe obroty to przecież większy zysk, opłaca się więc być w posiadaniu platformy oferującej social trading. Z całego tego systemu czerpią profity wszyscy – przynajmniej teoretycznie.

Jakie są gwarancje powodzenia?

Jak to w życiu, każdemu działaniu nastawionemu na sukces towarzyszy ryzyko niepowodzenia. Również w tym obszarze nie dostaniemy stu procentowej gwarancji. Social trading nie jest bez wad, dostarcza jednak cały wachlarz różnych możliwości inwestycyjnych i ten atut jest nie do przecenienia. Najważniejszą umiejętnością jest trafny wybór dostawców systemów oraz skuteczne kopiowanie do swojego portfolio.

Co może pójść nie tak?

Jak już wspomnieliśmy kluczowy w tym systemie jest odpowiedni dobór dostawców i kopiowanie ich strategii. W tym obszarze należy szukać przyczyn niepowodzeń. Poniżej przykłady potencjalnych błędów.

– kopiowanie od zbyt wielu „dostawców”
– mało staranna selekcja „guru”
– brak monitorowania sytuacji na bieżąco (własny portfel oraz dalsze wyniki dostawców)
– nietrafiona relacja między wartością kopiowanych transakcji a własnym depozytem.

Najlepszą metodą na poznanie funkcjonalności i właściwości handlu społecznościowego jest własnoręczne ich przetestowanie na bezpłatnym koncie demo. Te zupełnie darmowe narzędzia edukacyjne pozwalają popełniać błędy, które nic nie kosztują, a zdobywać wiedzę, umiejętności i doświadczenie, które są bezcenne.

 

Platforma do handlu online od Easy forex

W tym poście postaramy się omówić platformę internetową  Visual Trading Machine®  od Easy Forex.

Platforma Visual Trading Machine®  (jak wyraża się o niej sam broker) należy do najbardziej nowoczesnych na rynku i umożliwia handel z dowolnego komputera na świecie bez konieczności instalowania oprogramowania na swoim komputerze. Oprogramowanie oferuje innowacyjne narzędzia i funkcje, które mają usprawnić handel. Należą do nich między innymi: kursy walut w czasie rzeczywistym, transakcje za pomocą jednego kliknięcia, zatrzymanie kursu i wiadomości rynkowe na żywo. Platforma jest również kompatybilna z inną aplikacją firmy (tym razem do pobrania na swój komputer) TradeDesk™. Dzięki temu możliwe jest otwarcie transakcji w Visual Trading Machine® a następnie zamknięcie jej w TradeDesk™.

Wymagania (zalecane) :

Komputer: Intel Pentium IV)
Procesor: 2 GHz lub większy
RAM: 2 GB lub więcej
Przeglądarka internetowa:
Program Microsoft IE 6, 7
lub Firefox 3.5.x lub nowsza
Łącze internetowe:szerokopasmowe
1.5MB prędkości pobierania,
256KB prędkości wysyłania
Uwaga: IE8 musi być ustawiona na tryb “widok zgodności”

Funkcjonalności platformy

Inside Viewer® – umożliwia wyświetlanie trendów i transakcji w czasie rzeczywistym, pokazuje najpopularniejsze pary transakcji oraz ich kierunki i struktury.
Trade Controller® –możliwość wizualnej kontroli parametrów otwartych transakcji i weryfikacji alternatywnych, potencjalnych scenariuszy.
Usługa powiadomień SMS-ami –powiadomienia za pośrednictwem internetu o zamknięciu transakcji, wykonaniu zlecenia limitu lub  o pojawieniu się na rynku określonego kursu wymiany
Zatrzymanie stawki – umożliwia kilkusekundowe zatrzymanie stawki przed wykonaniem transakcji
Transakcje za pomocą jednego kliknięcia – szybsze wykonywanie transakcji dla doświadczonych graczy. Transakcje są realizowane natychmiast po kliknięciu przycisku (transakcja wykonywana za pomocą jednego kliknięcia).

Poniżej printscreen ekranu platformy easyforex.

platforma easy forex

Jak widać cechuje się ona prostotą i przejrzystością, jest również bardzo intuicyjny w użytkowaniu (znów plus). Panel podzielony został bloki grupujące funkcje i narzędzia. Główny trzon tworzą trzy bloki:

1. Piewszy (od lewej) to blok „tabeli walut”. Znajdują się tu przyciski z funkcjami przydatnymi do organizacji i dostosowania listy walut do własnych preferencji, przełącznik widoku (tradycyjny/kostki) oraz przycisk rozwijający i zwijający tabelę z walutami. W tym segmencie umiejscowiony został również pasek uruchamiający polecenie z natychmiastowych transakcjami dedykowany zaawansowanym graczom.

2. Blok środkowy to narzędzia związane z ustawieniami i zarządzaniem transakcji z funkcjonalnościami:

Day Trading, Zlecenie Limit, Forward, SMS Limit. W górnym pasku tej części platformy można dokonać wyboru instrumentu do handlu.

3. W segmencie trzecim (od lewej) znaleźć można podstawowe, niezbędne narzędzia do analizy technicznej i fundamentalnej takie jak: wykresy, informacje z rynku, kalendarz, wiadomości, wskaźniki oraz aktualności.

4. Na dole platformy, na jej środku umiejscowiony został panel umożliwiający monitorowanie pozycji. Użytkownik może skorzystać funkcji Inside Viewer® i dokonać podglądu popularności, kierunków i struktury danej pary walutowej. Jest to ostatni czwarty, zamykający panel platformy blok funkcji i narzędzi.

Nie sposób przedstawić we wpisie wszystkich cech i walorów aplikacji, dlatego polecamy wypróbowanie jej na bezpłatnym demo (30 dniowe). To nic nie kosztuje, a daje możliwości przetestowanie programu pod własnym kontem.

Forex a licencje i regulacje brokerów

Czy regulacje i licencje gwarantują bezpieczeństwo?

Wiadomo – forex jest ryzykowny. Oprócz ryzyka związanego bezpośrednio z prowadzeniem transakcji  (podejmowaniem mało trafionych decyzji inwestycyjnych), dla indywidualnego inwestora znaczącym ryzykiem jest również groźba bankructwa brokera, czyli w takim przypadku niewypłacalności drugiej strony transakcji. W razie upadłości brokera, nasz rachunek może zostać zablokowany, pieniądze zamrożone i zabezpieczone w związku z postępowaniem upadłościowym, a nawet bezpowrotnie utracone.

To co można zrobić, w celu ochrony kapitału i ograniczenia ryzyka jego utraty, to sprawdzenie czy firma została zarejestrowana przez odpowiedni organ administracyjny jako podmiot uprawniony do pośrednictwa finansowego na terenie danego kraju. To czy dany broker posiada wymaganą licencję można i należy sprawdzić bezpośrednio na stronie uprawnionej instytucji nadzorującej. (Licencjonowani brokerzy chętnie dzielą się takimi informacjami na swoich stronach, ale dla własnego bezpieczeństwa sprawdzamy sami u źródła). Najważniejsze organy regulujące brokerów przedstawiamy poniżej:

NFA (oraz CFTC) w USA

FCA w Wielkiej Brytani

ASIC (Australia)

KNF (Polska)

Co dają regulacje

Aby dany broker dostał pozwolenie i licencje na wykonywanie swojej działalności musi spełnić określone wymogi, co ma dać gwarancję, iż firma działa zgodnie z prawem, a to z kolei ma stwarzać większe poczucie bezpieczeństwa i ochronę jej klientom. (Oczywiście nigdy nie mamy stu procentowej gwarancji, że firma nie upadnie.) Wydaje się również, że takie uregulowanie sprawia, iż potencjalne bankructwo brokera staje się bardziej odległe. Dzięki regulacjom np. broker jest zobligowany do bycia w posiadaniu określonej przepisami minimalnej wysokości kapitału, co w razie bankructwa chroni pieniądze klientów. Inwestor może zwrócić się również do organu nadzoru nad rynkiem kapitałowym w kraju, w którym firma inwestycyjna jest zarejestrowana o pomoc w konkretnej sprawie. Organy nadzoru posiadają specjalistyczną wiedzę w zakresie rynku kapitałowego i mogą pomóc nam w „poruszaniu się” po obcych regulacjach prawnych. Jeżeli trader prowadzi transakcje u nielicenjonowanego tradera, nie ma nad sobą żadnej instytucji odwoławczej, a więc sam zostaje z problemem.

Wbrew temu, co twierdzą niektórzy (w tym nielicencjonowane firmy brokerskie), broker w żadnym przypadku nie ma prawa do decydowania, czy dana licencja jest od niego wymagana, czy nie. Określają to przepisy prawa – jeżeli wykonywana usługa, podlega regulacjom – musi on być w posiadaniu licencji i podlegać nadzorowi. Jak to bywa, nie zmienia to faktu, że częste (i głośne) są przypadki wykonywania czynności podlegających licencjonowaniu na rynkach finansowych bez  pozwolenia i stosownego nadzoru z tym związanego. W takim wypadku jednak często kończy się to wpisaniem podmiotu na listę ostrzeżeń publicznych przez dany Urząd Nadzoru Finansowego a w przypadku Polski na tzw. listę ostrzeżeń publicznych KNF. A w dalszej perspektywie – wiadomo, stratami kapitału i aferą medialną. Schemat jest wszystkim nam akurat dobrze znany.

Zagadnienie licencjonowania usług finansowych nawet w Polsce jest dość złożone, a w przypadku korzystania z usług firm zagranicznych staje się to jeszcze trudniejsze. Dlatego w takich wypadkach w pierwszej kolejności należy sprawdzić przede wszystkim w lokalnym Organie Nadzorczym – czy licencja jest lub czy jest ostrzeżenie publiczne. Na stronach KNF można znaleźć również informacje na temat wszystkich firm, które podlegają stałemu nadzorowi KNF w zakresie prowadzonej działalności i posiadają wymagane licencje.

Taka weryfikacja nie gwarantuje bezpieczeństwa naszego depozytu i jakości świadczonych usług (np. ostrzeżenia często pojawiają się z opóźnieniem – w Polsce też jest z tą listą ostrzeżeń problem). Zdobyte informacje warto więc uzupełnić jeszcze odwiedzając fora tematyczne. Można tam uzyskać ciekawe i użyteczne informacje bezpośrednio od traderów. (Bezcenne)

Przykładowy interfejs platformy transakcyjnej forex – eToro WebTrader

Głównymi zaletami platformy eToro WebTrader są prostota, przejrzystość i elastyczność. Interfejs jest bardzo przyjazny- intuicyjny. Platforma wyposażona jest we wszystkie niezbędne do inwestowania narzędzia również w funkcje „handlu społecznego”- „social trading”, skorelowana jest z aplikacją OpenBook. Interfejs platformy prezentujemy na zdjęciu poniżej.

Okno główne (Main window)

1. Przyciski Kup/Sprzedaj (Buy / Sell Buttons) – Te przyciski definiują kupno lub sprzedaż wybranych przez Ciebie instrumentów finansowych. Kliknij kup lub sprzedaj, aby otworzyć okienko ustawień transakcji. Tu również można zobaczyć kursy na żywo dla walut, towarów oraz indeksów.
2. Przycisk alarmu (Alarm Button)– Poprzez kliknięcie ikony dzwonka po lewej stronie każdej pary walutowej, możesz ustawić kurs kupna i alarm kursu sprzedaży. Zostaniesz powiadomiony kiedy para osiągnie określoną przez Ciebie cenę
3. Przycisk wykresu (Chart Button)-Kliknij na przycisk  i otwórz nowe okienko z wykresem. Interaktywny diagram przedstawia zmiany wybranej przez Ciebie waluty. Umieszczenie kursora na dowolnym punkcie wykresu otworzy małe okienko uszczegółowiając kurs o datę i godzinę.Wykresy są bardzo użyteczną funkcją pozwalającą na analizowanie trendów Twoich par walutowych. Nad wykresem znajdują się narzędzia do rysowania – wyznaczania linii i kanałów trendowych. Transakcje handlowe będą mogły być prowadzone zgodnie z Twoją strategią w oparciu o trendy wzrostowe lub spadkowe.
4. Wykres przebiegu w czasie (Spark chart)– Podręczne okienko przedstawia wykres notowań wybranego instrumentu finansowego w interwale czasowym ustawionym w pkt. 8.
5. Zmiana (Change)– Ta funkcja pokazuje procentową zmianę bieżącego instrumentu dla interwału czasowego ustawionego w pkt. 8.
6. Współczynnik „wyczucia”( Sentiment)– Pokazuje ilu inwestorów otwiera lub zamyka pozycje, kupuje lub sprzedaje instrumenty.
7. Filtr– Po kliknięciu przycisku otwiera się okienko z funkcją , która umożliwiadokonanie wyboru oglądanego instrumentu finansowego. Na liście pojawią się tylko wybrane (zaznaczone „ptaszkiem”) przez Ciebie instrumenty.
8. Wybór interwału czasowego (Time frame picker)– Możesz wybrać pomiędzy dziennym, tygodniowym lub miesięcznym przedziałem czasowym. Twój wybór będzie miał wpływ na wykres w punkcie 4 i jego wskaźniki.
9. Przełącznik podglądu  kursu – wybór między podglądem klasycznym a szybkim
10. Przełącznik między trybem demo (nauki) a trybem realnego inwestowania.
11. Rozwiń / zwiń (Expand/Collapse) – Kliknij i przeciągnij zgodnie z własnymi preferencjami
12. Inwestowanie za jednym kliknięciem (One Click Trading) – Ten tryb przeznaczony jest dla zaawansowanych traderów, którzy inwestują w pewien „określony” sposób – nie grają wciąż tych samych ustawieniach parametrów transakcji. Tryb nie wymaga potwierdzania transakcji. Możesz dosłownie rozpocząć inwestowanie za jednym kliknięciem myszki. Aby dowiedzieć się więcej odwiedź zakładkę “One Click Trading” na stornie Etoro. (Start trading -> support ->Webtrader Guide-> One Click Trading)
13. Otwarte transakcje (Open Trades)– Tutaj monitorujesz wszystkie swoje bieżące transakcje. Zlecenia „stop loss” oraz „take profit” są edytowalne. Możesz zmieniać ustawienia swoich zleceń za pomocą strzałek lub edytować je „manualnie” pod pozycjami stop loss” i „take profit”. Poprzez kliknięcie przycisku ‘x” – „zamknij” zamykasz transakcję. Możesz otworzyć jednocześnie 100 równoległych transakcji w tym panelu.
14. Zlecenia (Orders) – w tej zakładce wyświetlasz i zarządzasz wszystkimi ustawionymi przez Ciebie zleceniami
15. Historia (History)  – W tej zakładce znajdziesz „historię” swoich transakcji, czyli wszystkie przeprowadzone przez Ciebie w przeszłości transakcje kupna lub sprzedaży.
16. Wiadomości (News) – W tej zakładce masz dostęp do wiadomości z rynków finansowych.
17.Stan rachunku   (Account Balance ) – Tutaj masz wgląd w stan swojego rachunku: zainwestowane środki, zysk i stratę netto. Kliknięcie w sumę w pozycji „stan rachunku” (account balance) przeniesie Cię do kasy.

Okno transakcji (Open trade)

1. Pozycja i instrument (Position and instrument)  – wskazuje czy kupujesz czy sprzedajesz, jakim instrumentem finansowym handlujesz
2. Okienko zamykające (Close window) – Klikając zamykasz okienko i kasujesz transakcję
3. Bieżący kurs (Current rate) –Będzie się zmieniał w zależności od sytuacji na rynku
4. Zlecenie (Order) – Przełącznik do zakładki “Zlecenie”
5. Poziom ryzyka  (Risk Level) – Ustawienie poziomu lewarowania
6. Wskaźnik poziomu ryzyka (Risk Level Indicator) – Wskazuje poziom ryzyka Twojej transakcji: niski, średni, wysoki
7. Kwota (Amount) – Ustawienie kwoty inwestycji
8. Jednostki (Units) – wskazuje ilość jednostek Twojej transakcji, równej iloczynowi dźwigni i zainwestowanej kwoty
9. Zlecenie Stop Loss – określa maksymalny poziom straty na danej transakcji. Instrumenty są sprzedawane po osiągnięciu przez kurs poziomu określonego w limicie aktywacji. Wartość zlecenia Stop Loss można wpisać ręcznie lub używając przycisków „+” „-„. Pamiętaj: Stop Loss jest automatycznie ustawiany na minus 100% wartości transakcji.
10. Wskaźnik kwoty zlecenia Stop Loss (Stop Loss Amount Indicator) – określa wartość  straty po wykonaniu zlecenia “Stop Loss”.
11. Przełącznik (Toggle Button) – Klikając na przycisk przełączasz z wartości wyrażonej w dolarach na wartość kursu. Możesz korzystać z tych dwóch opcji ustawiając zlecenie StopLoss
12. Zlecenie Take Profit– określa poziom, przy którym chcesz zrealizować zysk. Ustaw wartość tego poziomu. Po kliknięciu wartości można ją edytować manualnie.
13. Wskaźnik kwoty zlecenia Take Profit (Take Profit Amount Indicator) –określa kwotę zrealizowanego zysku zlecenia „Take Profit”
14. Pozostawienie transakcji przez weekend (Carry Trade Over Weekend) – odznaczając to okienko pozostawiasz otwarte transakcje przez weekend, kiedy to rynki nie działają. Transakcje są wznawiane po otwarciu rynków. Ta funkcja ma pewne ograniczenia, dlatego polecamy poczytać więcej o pozostawieniu transakcji przez weekend na stronie eToro.
15.Przycisk otwierania transakcji (Open Trade Button) – Kliknięcie tego przycisku bezzwłocznie wykonuje Twoją transakcję. Nie jest wymagane żadne inne potwierdzenie.
16. (Wyciąg) Summary– Podsumowanie transakcji, możesz sprawdzić całkowitą ilość jednostek transakcyjnych, używane instrumenty finansowe oraz koszty spreadu i wartość pipa dla transakcji wyrażoną w dolarach .

Typy brokerów forex

Od tego z jakim typem brokera podpiszemy umowę zależy sposób realizacji zleceń czyli naszych transakcji oraz wysokość opłat – kosztów handlowania. Warto więc przyjrzeć się bliżej działającym na rynku firmom.

Brokerzy MM (Market Makers)

Brokerzy Market Makers tworzą własny rynek „równoległy” do prawdziwego rynku forex, są animatorami rynku, tworzą ceny, przyjmują zlecenia i obsługują je na stworzonym przez siebie „parkiecie”. Można powiedzieć, iż w tym układzie inwestor gra przeciwko brokerowi. Koszty handlowania zamykają się zazwyczaj w stałym lub zmiennym spreadzie. Brokerzy MM są obecnie najbardziej popularnym typem brokera.

Brokerzy MM: easyforex, MARKETS.com, FXPRO, Alpari, GO4X, AdmiralMarkets, FxPrimus, plus500

Zalety:

– mały depozyt początkowy

– duża dźwignia

– przyjazne platformy transakcyjne z darmowymi  wykresami, analizami oraz wiadomościami
rynkowymi

– mniej gwałtowne wahania cen

– dostarczana przez brokera płynność

Wady:

możliwy konflikt interesów

– manipulowanie cenami

– dealing desk – każda transakcja musi być zatwierdzona przez brokera

– wolniejsze transakcje w porównaniu z STP/NDD oraz ECN

– mogą występować opóźnienia i rekwotowania

– wyższe spready niż u ECN

Brokerzy STP (Straight Through Processing)/ Brokerzy NDD (No Dealing Desk)

Typ STP/NDD  jest czymś pomiędzy typem brokera MM a  ECN. Skrót NDD (No Dealing Desk) oznacza, iż przy zawieraniu transakcji nie ma pośrednika pomiędzy inwestorem a  rynkiem forex. Zlecenia nie podlegają zatwierdzaniu przez brokera i są od razu realizowane na rynku. STP(Straight Through Processing) gwarantuje natomiast, iż zlecenia wykonywane są po najlepszych rynkowych cenach prawdziwego rynku forex. Skrót STP daje nam informację, że dany broker nie używa „Dealig Desk” czyli upraszczając inwestor i firma brokerska nie grają przeciwko sobie. Rozwiązania te znacznie przyspieszają zawieranie transakcji i dają możliwość uzyskania bardzo dobrych, rynkowych cen. Opłaty, które pobiera broker STP/NDD to z reguły prowizja ok. 1 pipsa od każdej przeprowadzonej transakcji.

Brokerzy STP: eToro, FxPrimus

Zalety:

– niższe spready niż u MM, ceny z „prawdziwego rynku”

– zlecenia przekazywane bezpośrednio na rynek

– brak opóźnień przy realizowaniu transakcji

– nie ma „dealing desk”- szybkie, bezpośrednie zawieranie transakcji

– poczucie bezpieczeństwa- nie ma potencjalnego konfliktu interesów, broker i inwestor nie
grają przeciwko sobie

 Wady:

wyższy niż u MM depozyt początkowy

– niższa niż u MM dźwignia

– możliwe gwałtowne wahania kursu

– możliwy okresowy brak płynności

– możliwe luki cenowe

– opłaty od każdej przeprowadzonej transakcji

– możliwe rekwotowania

– z reguły nie obsługuje się mikrolotów

Brokerzy ECN (Electronic Communication Network)

Ten typ brokera jest gwarancją naprawdę najlepszych cen rynku forex i oferuje najbardziej bezpośredni dostęp do interbanku. Broker ECN zbiera informacje o cenach od wielu różnych działających na rynku graczy takich jak: banki, inni brokerzy, market make-rzy, fundusze hedgingowe, indywidualni przedsiębiorcy, a następnie wybiera najkorzystniejsze ceny. Dane przekazywane są do platformy transakcyjnej. U brokerów ECN mamy zmienny spread, zależny od płynności rynku i par walutowych. Jeżeli na rynku występuje duża płynność może zdarzyć się, iż spreadu w ogóle nie będzie.Opłaty pobierane przez brokerów  ECN to z reguły  prowizja naliczana procentowo od wielkości każdej transakcji.

Brokerzy ECN: DUKASCOPY, BREBrokers

Zalety:

– najlepsze ceny, dane o cenach pozyskiwane są z różnych źródeł

– nie ma nadużyć, ceny kształtuje rynek a nie pośrednik

– broker nie gra przeciwko inwestorowi

– ECN bardziej odpowiedni do scalpingu (większe skoki cen)

– potencjalna możliwość braku spreadu w czasie dużej płynności

Wady:

prowizja od każdej transakcji (wychodzi i tak korzystniej w porównaniu z MM)

– mniej dopracowane i przyjazne użytkownikom platformy

Brokerzy DMA (Direct Market Execution) – (Bezpośrenia egzekucja rynkowa)

Broker DMA zawsze gwarantuje STP- inwestorzy mogą składać bezpośrednie zlecenia do banków, można więc stworzyć kategorię DMA/STP. Co więcej brokera DMA można z całą pewnością nazwać NDD czyli (No Dealing Desk). DMA oferuje zmienne  spready i bezpośrednią egzekucję rynkową (natychmiastowy dostęp do płynności oferowanej przez rynek). W odróżnieniu od ECN nie pobierają opłat od transakcji, natomiast prowizja ukryta jest w spreadzie. Zarówno ECN jak i DMA oferują zmienne spready.

Brokerzy DMA: AVAFX

Wybór brokera forex

Wybór brokera forex – taktyka forexpolska.pl

Wybór odpowiedniego brokera, jest bardzo ważną rzeczą, jeżeli chcemy zainwestować pieniądze na giełdzie walutowej forex. Trzeba odpowiednio się do tego przygotować, poświęcić trochę czasu i zebrać niezbędne informacje.

Poniżej przedstawiamy nasze „podejście” dot. wyboru pośrednika forex, które upraszczając można sprowadzić do 4 kroków.

Krok pierwszy- Kryteria

Na ty etapie należy zdefiniować wytyczne, którymi będziemy się kierować czyli: co jest ważne, na co zwrócić uwagę i na co uważać, co powinna oferować nam firma brokerska?

Nasze kryteria:

–  Nadzór i licencja czyli wiarygodność

– Typ brokera

– Wielkość spreadów, koszty handlu

– Wielkość dźwigni

– Wysokość depozytu początkowego, rodzaj oferowanych kont

– Jakie aplikacje czyli platformy transakcyjne

– Język obsługi oraz suport

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej czytaj : Jak wybrać brokera forex?

Krok drugi- Porównanie

Jeżeli zorientowałeś się, czego szukasz skorzystaj z zestawień i porównaj brokerów oraz oferowane przez nich platformy transakcyjne.

Krok trzeci-Testowanie

Jest to bardzo ważny krok. Na tym etapie powinieneś wybrać do rozważenia oferty 4-5 brokerów i otworzyć u nich darmowe konta demonstracyjne. Dzięki temu uzyskasz nieocenioną możliwość sprawdzenia możliwości brokera (wg obranych kryteriów) oraz praktycznego przetestowania oprogramowania do handlu czyli platform transakcyjnych.

Pamiętaj, że rachunki treningowe w żaden sposób nie obligują Cię do otwierania konta live – rachunku rzeczywistego u danego pośrednika. Możesz się natomiast nastawić, iż firma u której założyłeś konto demo będzie proponować Ci po jakimś okresie czasu otwarcie konta z prawdziwymi pieniędzmi.

Krok czwarty-Wybór

Na tym etapie jesteś już uzbrojony w wiedzę teoretyczną oraz praktycznie przetestowałeś dostępne w ofertach brokerów aplikacje. Jeżeli czujesz się już gotowy możesz dokonać ostatecznego wyboru brokera i otworzyć konto live.

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterCheck Our Feed